icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Private brønde og boringer

Får I drikkevand fra en privat brønd/boring skal I som udgangspunkt have en tilladelse til at indvinde vand til drikkevand, I skal henvende til Miljø og Natur for at søge om en vandindvindingstilladelse.

Analyser

Hvis I har kommerciel aktivitet, udlejning eller offentlig adgang skal I, ifølge Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, følge et kontrolprogram udstedt af kommunen, kontakt Miljø og Natur for yderligere information. Analyseresultaterne skal indsendes til kommunen.

Hvis I kun forsyner jeres egen husstand med drikkevand er i ikke forpligtet til at analysere jeres vand. Vi anbefaler dog at I som minimum får lavet en analyse af vandet hvert femte år, for at sikre at kvaliteten af jeres drikkevand er sundhedsmæssigt forsvarligt.

 

Anlæg der forsyner færre end 10 husstande

Anlæg der forsyner 2-9 ejendomme er forpligtet til at analysere vandet som beskrevet på Miljøstyrelsens hjemmeside: https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/drikkevand/kontrol-af-drikkevand/ikke-almene-vandforsyninger/

 

Nedlæggelse af privat vandforsyningsanlæg

Når I overgår til vandværk skal jeres gamle brønd/boring sløjfes, da denne udgør en forureningsrisiko for grundvandsmagasinerne. De medfører også en risiko for ulykker, da gamle brønde og boringer sjældent vedligeholdes.

Sløjfning af brønde og boringer skal foretages af en autoriseret brøndborer med A-bevis. For yderligere information kontakt Miljø og Natur.

I skal kontakte kommunen for at få rettet BBR-oplysningerne vedrørende vandforsyning på jeres ejendom

Kontakt Miljø og Natur - Team Vand og Klima

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.