icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Pas på dit drikkevand

Du bor på dit drikkevand

I Danmark fremstilles næsten alt drikkevand fra grundvand. Grundvandet dannes af nedbør, der ligeså stille siver ned gennem jordlagene. Det tager lang tid. Det vand, vi drikker i Assens Kommune, er mange steder mere end 50 år og måske flere hundrede år gammelt!

På Vestfyn hentes drikkevandet fra sandmagasiner, der ligger alt mellem 30 og 100 meter under terrænet. Lagene er dannet under istiden. Herover ligger andre lag – f.eks. lerlag. Vandet siver ned gennem disse lag - meget langsomt gennem lerlag, og hurtigere gennem sandede og grusede lag. Jordlagene (især lerlagene) fungerer som filter og renser vandet for mange forurenende stoffer. Det er altså vores danske geologi, der gør, at vi kan drikke grundvandet efter blot en simpel filtrering og beluftning. Men geologien er også kompleks og bliver dermed også vores modstander! Nogle steder er der sprækker i lerlagene, som giver forurenende stoffer fra overfladen en let vej ned til grundvandet, og andre steder er disse lerlag meget tynde – eller helt væk – og det gør at den naturlige beskyttelse meget ringe.

Vi skal derfor tænke på vores grundvand, når vi laver noget på overfladen! Hvis vi får nogle uhensigtsmæssige stoffer ned i grundvandet, kan det være meget svært at gøre noget ved – og ødelægge magasinet i langt tid fremover.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Assens kommune har lavet grundvandsbeskyttelsesplaner, der beskriver kommunens indsats for at beskytte grundvandet Her finder du indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Men DU kan også gøre noget!

Hvad kan DU gøre?

Du – og alle andre borgere – kan være med til at beskytte vores drikkevand ved at følge flest muligt af disse råd:

  • Drop ukrudtsgiften – under ”Vil du vide mere” kan du læse om, hvordan du holder have uden at bruge sprøjtemidler.
  • Pas på du ikke spilder kemikalier og miljøfarlige stoffer på jorden - blandt andet når du fylder benzin på plæneklipperen.
  • Vælg varer med godkendte mærker i butikkerne. Se en liste over godkendte sprøjtemidler her 
  • Kontakt Miljøvagten på telefon 112 hvis du opdager en forurening – så tager vi hånd om det.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere, så du kan gøre en ekstra indsats for at beskytte vores drikkevand, kan du læse videre på disse sider: