icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Beredskabsplan for vandforsyning

Assens Kommune har vedtaget en beredskabsplan for vandforsyningsområdet, som omfatter alle vandværker i kommunen

Ved en truet forsyningssituation og ved krisesituationer på vandværker i kommunen skal Assens Kommune alarmeres via følgende telefonnumre:

- Indenfor kommunens normale åbningstider:
64 74 75 11 (Miljø og Natur)
29 37 91 37 (Miljøvagt indenfor kommunens normale åbningstid)

- Udenfor normal arbejdstid og akut:
1-1-2 (Beredskab Fyn)

Truet forsyningssituation og ved krisesituationer kan eksempelvis være følgende:

- Forbruger klager over vandkvaliteten
- Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen
- Indberetning om uheld f.eks. kemikalier på en virksomhed
- Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom
- Trafikuheld med udslip af kemikalier
- Brud på større ledninger
- Kontrollen med vandkvaliteten viser en forurening

Assens Kommune har vedtaget en beredskabsplan for vandforsyningsområdet, som omfatter alle vandværker i kommunen.