icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

I Assens Kommunes husholdningsregulativ står følgende:

Afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.
Afbrænding af haveaffald er med undtagelse af nedenstående ikke tilladt:

I landzone er det tilladt at afbrænde haveaffald i perioden 1. december til 1 marts. Haveaffald, skal være produceret på egen grund, og må kun afbrændes på egen grund. Afbrænding må kun ske fra solopgang til en time før solnedgang samme dag.

Ved afbrænding af haveaffald skal der tages hensyn til følgende forhold:

Der må kun afbrændes mindre mængder ad gangen. Afbrænding må ikke medføre risiko for brand i andet end det haveaffald, der ønskes afbrændt. Røg og sod må ikke være til gene for naboer, andre personer, trafik eller ting. Ved afbrænding af haveaffald skal bestemmelserne i Forsvarsministeriets bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald, bål m.v. overholdes.

For landzone, byzone og sommerhusområder gælder der:
Det er tilladt at afbrænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser i det fri hele året.

Ovenstående bekendtgørelse fra Forsvarsministeriet skal dog også overholdes i denne forbindelse.

Det er tilladt at afbrænde haveaffald Sankt Hans aften.

Ved brændbart haveaffald forstås grene under 10 cm i diameter, kviste og rødder fra beskæring af træer, buske og stauder produceret på egen ejendom.

Afbrænding af alle øvrige former for affald er ikke tilladt.

Kontakt Miljø og Natur - Team Industri

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.