Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om udbrud af lunge­betændelse med ny type coronavirus (COVID-19) og følg med i den aktuelle udvikling.

Hold dig opdateret

HUSK: Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side.

 

Se også

 

Aktuelt

30.03.2020
Genbrugspladserne genåbner tirsdag den 31. marts.

23.03.2020
Tiltag mod coronavirus forlænges til og med 13. april

Statsministeren har netop holdt pressemøde, og her fortalte hun, at alt det, myndighederne har sat i gang for at bekæmpe corona-smitten, forlænges til og med 13. april.

Det gælder derfor også lukning af dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner, biblioteker, borgerservice osv. Og vi skal alle blive ved med at stå sammen – ved at holde afstand.

23.03.2020
Corona-information på andre sprog end dansk
Informationsmængden om corona-situationen er stor og myndighederne opdaterer løbende retningslinjerne. Ishøj Kommune har udarbejdet information om de nyeste tiltag mod spredning af corona-virus på engelsk, pakistansk, polsk og tyrkisk. I kan finde materialet på kommunens hjemmeside, hvis I har behov for inspiration til lignende materiale.

19.03.2020

18.03.2020
Røde Kors har oprettet et hjælpenetværk. Hjælpenetværket kan for eksempel hjælpe med indkøb, hundeluftning, pakke- og medicinafhentning eller andre praktiske gøremål.

18.03.2020

17.03.2020

Statsminister Mette Frederiksen har præsenteret nye tiltag som led kampen i at begrænse spredningen af coronavirus.

Fra i morgen klokken 10.00 og til den 30. marts 2020 gælder følgende:

 • Offentlige forsamlinger på over 10 personer forbydes - både inde og ude.
 • Skærpede krav til butikker: Kunder skal kunne spritte af, og der skal kunne være god afstand mellem kunderne i købssituationer.
 • Alle sports- og idrætsfaciliteter skal lukkes.
 • Alle steder med tæt kundekontakt lukkes. Det gælder frisører, solcentre, natklubber, værtshuse o.lign.
 • Restauranter og spisesteder lukkes. Gælder ikke takeaway.

Tiltagende gælder IKKE dagligvarebutikker og apoteker.

Læs mere på www.coronasmitte.dk.

17.03.2020
FynBus har oprettet en særlig hjemmeside om FynBus og Corona-virussen. Siden findes på adressen www.fynbus.dk/coronavirus, og det er her den primære information til kunderne finder sted.

16.03.2020
Virksomheder kan nu få betaling med det samme fra Assens Kommune

Assens Kommune suspenderer med øjeblikkelig virkning de normale betalingsfrister til kommunens leverandører. Det vil sige, at hvis en virksomhed ønsker det, kan den modtage betalingen straks efter kommunens godkendelse af fakturaen.

16.03.2020
Information om nødpasning i Assens Kommune.

Regeringen har besluttet, at alle skoler og dagtilbud lukker fra og med mandag den 16. marts og foreløbigt indtil mandag den 30. marts 2020 (opdateret med ny dato). Assens Kommune har på den baggrund etableret nødpasning i de fleste af kommunens institutioner. Kun de institutioner, som ikke har nogen børn i nødpasning, holder helt lukket.

I Assens Kommune er det blevet prioriteret, at hvert dagtilbud/skole nødpasser egne børn i alderen 0-9 år. Prioriteringen er foretaget på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefaling om ikke at samle for mange børn på et sted af hensyn til smitterisikoen. Der skal holdes afstand og tages hensyn. Samtidig kan de børn, der har brug for nødpasning, blive passet af de voksne og i de lokaler, som de kender i forvejen. Det skaber tryghed.

 Assens Kommune har nedsat et fast hold af medarbejdere, der varetager nødpasning af børnene, fremfor at medarbejdere møder ind på skift. Det gør vi for at mindske smitterisikoen.  Herved sikrer vi forhåbentlig også, at der er raske hænder til at tage over, i tilfælde af at de faste medarbejdere skulle blive smittet med COVID-19.

16.03.2020
Sundhedsstyrelsen har oversat plakaterne ”Ny coronavirus – Beskyt dig selv og andre” med de fem gode råd til at forebygge smitte og  ”Til dig der er ældre eller kronisk syg” til en række sprog: Engelsk, somali, tysk, polsk og tyrkisk (og der arbejdes på en udgave på arabisk samt farsi).

Derudover har Sundhedsstyrelsen udarbejdet tre nye pjecer: Gode råd om coronavirus til:

 • Dig der er gravid
 • Dig der har et barn med kronisk sygdom
 • Dig der arbejder som fysio-, ergoterapeut eller i hjemmeplejen.

Det hele kan downloades og printes fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/materialer

13.03.2020
Corona-situationen har udviklet sig ganske hurtigt i løbet af de seneste dage. Samtidig står Assens Kommune foran en helt ny situation med statsministerens udmelding onsdag aften om, at store dele af Danmark nu lukker ned de næste par uger for at minimere smittespredningen og undgå overbelastning af sundhedsvæsenet. En situation, der kommer til at ramme og påvirke alle kommunens borgere. Funktioner og tilbud er lukket ned, og medarbejderne skal udføre deres arbejde på nye måder.

12.03.2020
Til forældre og unge som modtager støtte fra Børn, Familie og Ungeenheden.

Som en konsekvens af regeringens udmelding omkring Coronavirus (COVID-19) er her en kort information om det nødberedskab, som opretholdes på det specialiserede børne- og ungeområde:

Alle aftaler, besøg, møder, samvær som kan udsættes, VIL blive udsat inden for perioden på foreløbigt to uger.
I kan som altid kontakte jeres rådgiver i Børn, Familie og Ungeenheden på telefon eller sikker mail.
I kan i akutte situationer også kontakte dagvagtstelefonen på 5137 4435 eller døgnvagtstelefonen (uden for arbejdstid) på 2936 5528.

12.03.2020
Regeringen har besluttet, at alle skoler og dagtilbud lukker fra og med mandag den 16. marts til og med fredag den 27. marts 2020 (Opdatering: Ny dato! Nu gælder lukningen indtil mandag den 30. marts 2020).
Der er dog mulighed for nødpasning af jeres børn - orientér jer om dette på vores hjemmeside, her.

I bedes allerede nu forsøge at afklare, hvilke pasningsmuligheder I har fra på mandag og to uger frem, så I inden i morgen, fredag den 13. marts kl. 10.00, kan give skolen eller dagtilbuddet besked om jeres behov for evt. nødpasning.

12.03.2020
Borgerservice på Assens Rådhus holder lukket fra og med i dag 12.3.2020 og de kommende 2 uger. Det gælder også den mobile Borgerservice. 

 • Alle vil fortsat modtage deres ydelse

Du kan kontakte Borgerservice på tlf. 64 74 74 74 

09.03.2020
Meddelelse fra Kommunernes Landsforening (KL)

Vi har modtaget en hel del henvendelser vedr. det specialiserede socialområde – konkret om de forholdsregler, der er truffet vedr. personale på ældreområdet om at hjemsende medarbejdere, som er hjemrejst fra et risikoområde også gælder for medarbejdere på socialområdet.

Sundhedsmyndighederne har på den baggrund besluttet en fuldstændig sidestilling af de to områder, hvilket betyder, at personale på socialområdet der er kommet hjem fra et risikoområde de seneste 14 dage også skal hjemsendes. Dette gælder på voksenområdet botilbud (§§ 107-108) dagtilbud og beskyttet beskæftigelse (§§104-105), §85-støtte, misbrugsbehandling, forsorgshjem, kvindekrisecentre. På børneområdet gælder det opholdssteder efter §66.

Bemærk i praksis betyder det, at skæringsdatoen for denne målgruppe nu er hjemkomst efter 24. februar 2020.

Denne sidestilling af områderne vil også gælde fremadrettet i de udmeldinger, der kommer.

06.03.2020
Fem forholdsregler for at begrænse spredningen af smitte

Beskyt dig selv og andre ved at følge de her fem råd:

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i ærmet
 • Begræns fysisk kontakt (håndtryk, kram og kys)
 • Vær opmærksom på rengøring
 • Vær opmærksom i større forsamlinger

Når vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til COVID-19 (coronavirus), kan vi alle hjælpe med til at begrænse spredningen af smitte.

Myndighederne har oprettet en ny side, som bliver løbende opdateret - så har du spørgsmål om COVID-19, så gå ind på www.coronasmitte.dk

05.03.2020
Sundhedsstyrelsen anbefaling lyder nu som følger: Hvis du har familiemedlemmer, som ikke har rejst med til risikoområderne, så anbefaler vi, at du efter hjemkomst holder dig fysisk adskilt fra dem i 2 uger. Hvis du har været i direkte kontakt med dine familiemedlemmer efter hjemkomst, anbefaler vi, at de pågældende familiemedlemmer også bliver hjemme i to uger.

Dette gælder for alle danskere, som er hjemkommet efter 2. marts 2020 og for personale i sundheds- og plejesektoren efter 18. februar 2020.

04.03.2020
Kommunernes Landsforening (KL) præciserer, at anbefalingen om at blive hjemme i 14 dage, hvis man er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder efter d. 2. marts også gælder børn og unge i dagtilbud og skoler

03.03.2020
Sundhedsstyrelsen anbefaler alle borgere, at blive hjemme i to uger, hvis man er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder efter d. 2. marts.

03.03.2020
Sundhedsstyrelsen stiller krav om, at alle ansatte i sundheds- og ældresektoren, som har rejst i områder, hvor Coronavirus er særligt udbredt (risikoområder) og er kommet hjem efter 18. februar 2020, skal blive hjemme i 14 dage efter de er kommet hjem.

27.02.2020
Sundhedsstyrelsen har udsendt information om forholdsregler for virksomheder og arbejdspladser. 

 

Forebyg smitte fra coronavirus

 • God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
 • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
 • Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

Hermed beskytter man både sig selv og andre mod smitte.

Hvis du får symptomer på sygdom (feber, tør hoste eller vejrtrækningsbesvær) i op til 14 dage efter, at du er kommet hjem fra et område med ny coronavirus (COVID-19), er det vigtigt, at du ringer til lægen, inden du møder op.

 

Få mere at vide

Information in english

Oplysningsmateriale

Kontakt Den myndighedsfælles hotline

Åbningstider:
Mandag - torsdag 8.30 - 16.00
Fredag 09.00 - 15.00

Tlf: 70 20 02 33

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.