Assens Kommune

Mere information

Har du spørgsmål til trafiksikkerhedsprojekterne, kan du kontakte Vej og Trafik på tlf. 64 74 75 08
Vidste du
Kærlighedsstien Haarby
Vidste du… at Kærlighedsstien findes i Haarby?

Trafikprojekter

Til Assens Kommunes Trafiksikkerhedsplan hører en dynamisk prioriteringsliste med forslag til trafiksikkerhedsforbedrende tiltag i Assens Kommune.

Nye henvendelser fra borgere tilføjes prioriteringslisten, som derfor revideres én gang årligt. Trafiksikkerhedsplanen revideres hvert 4. år.

Vej og Trafik påtænker i 2012 at påbegynde flg. projekter fra prioriteringslisten:

 • Elektronisk kurveafmærkning i svinget ved Koppenbjerg (5620) 
 • Hastighedsdæmpning på Trunderupvej (5683) 
 • Regulering (hævet flade og pukkelbump) af krydset Ebberupvej/Kirkebjergvej (5620) 
 • Regulering af krydset Lergyden/Bredgade (5492) 
 • Forsætning af krydset Trunderupvej / Odensevej (5683) 
 • Rumlestriber på Vandværksvej / Åvej (5560) 
 • Stiforbindelse ved Engvej i Haarby (5683)
 • Regulering af p-plads ved Møllevej


Vej og Trafik fik i 2011 udført flg. projekter fra prioriteringslisten:

 • Forbedre afmærkning for cyklister på Tallerupvej (5690) 
 • Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Landø – Spangevej (5683) 
 • Regulering af kørekurve i krydset Maevej/Knarreborgvej (5690) 
 • Regulering af krydset Bogensevej /Erholmvej (5560) 
 • Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Snavevej (5683)
 • Afslutning af stiforbindelse ved Assensskolen (5610)
 • Hævet flade ved Lindebjerg (5560)
 • Gangbro ved Sukkerengen (5610)


Vej og Trafik påtænker i 2011 at påbegynde flg. projekter fra prioriteringslisten til en samlet pris på ca. 2,1 mio. kr.:
 • Forbedring af kurveafmærkning i svinget ved Koppenbjerg Savværk (5620).
 • 2-1 vej på Trunderupvej (5683)
 • Regulering af krydset Ebberupvej/Kirkebjergvej (5620)
 • Regulering af krydset Lergyden/Bredgade (5492)
 • Forbedre afmærkning for cyklister på Tallerupvej (5690)
 • Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Landø – Spangevej (5683)
 • Regulering af kørekurve i krydset Maevej/Knarreborgvej (5690)
 • Regulering af krydset Skolevej / Møllebakken (5690)
 • Forsætning af krydset Trunderupvej / Odensevej (5683)
 • Rumlestriber på Vandværksvej / Åvej (5560)
 • Regulering af krydset Bogensevej /Erholmvej (5560)
 • Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Snavevej (5683)


Vej og Trafik fik i 2010 udført flg. projekter fra prioriteringslisten til en samlet pris på ca. 1,7 mio. kr.:


Vej og Trafik fik i 2009 udført flg. projekter fra prioriteringslisten til en samlet pris på ca. 3 mio. kr.:
 • En hævet flade og sidevejshelle i krydset Kirkevej/Stæremosevej i Tommerup.
 • I krydset Nørregade/Niels Kjærbyes Vej/Nørre Allé/Fuglebakken er etableret en rundkørsel.
 • Nedsættelse af hastigheden til 40km/t på Landevejen gennem Jordløse.
 • Nedenstående veje vil blev afmærket med enten midterafmærkning eller kantbaner:
5610 Mariendalsvej mellem Kildensmindevej
og Odinsvej
Midterafmærkning.
5631 Skolevej Midterafmærkning +
kantlinie ved busstop
5492 Magtenbøllevej i Skalbjerg Midterafmærkning
5620 Byvejen (hele vejen) Midterafmærkning
5492 Skolevej i Skalbjerg Midterafmærkning
5610 Toftevej og Skelvej ved Assensskolen Midterafmærkning
5610 Salbrovad

Midterafmærkning, A22 på kørebanen

5620 Krengerupvej (Nørregade til Old Gyde) Midterafmærkning
5631 Snaven og Ebberupvej mellem Rybergsvej og Prinsevej Midterafmærkning
5492 Solgårdsvej i Skalbjerg Midterafmærkning
5690 Langstedvej og Bregnemosevej Midterafmærkning
5620 Byvejen nord for skolen Midterafmærkning
5631 Ebberupvej fra Ravnekjærvej til Rybergsvej Midterafmærkning og kantbaner
5610 Nørre Allé (mellem Fuglebakken og Kildensmindevej) Kantbaner
5492 Kelstrupvej Midterafmærkning
5690 Kirkevej og Ramsherred Midterafmærkning
5610 Torø Huse Midterafmærkning
5560 Vestergade Midterafmærkning
5560 Indre Ringvej    Kantbaner


Vej og Trafik fik i 2008 afsluttet følgende projekter til en samlet pris på ca. 2,4 mio. kr.
 • Parkeringspladsen ved Ebberup Skole blev i samarbejde med skolen blevet reguleret. Det betyder, at der nu er en afsætningsplads til forældre, to handicappladser og afmærkning af parkeringsbåse. Derudover blev der etableret en såkaldt dobbelt-buslomme til skolebusserne på Skolevej. 
 • I krydset Kalkbrænderivej/Nørregade/Skelvej blev der etableret en hævet flade i rød asfalt. Signalanlægget ved fodgængerfeltet blev udskiftet til diodeanlæg og hele krydset fik ny afmærkning. Projektet er afsluttet.
 • I samarbejde med fire skoler, som alle har etableret skolepatrulje, blev der i 2008 blevet opsat variable hastighedstavler, som påbyder nedsat hastighed, og som tændes når skolepatruljen arbejder. De fire skoler er Vissenbjerg Skole, Tommerup Skole, Tallerupskolen og Verninge Skole.
 • I krydsene Vestergade/Parkvej og Vestergade/Poppelvej i Vissenbjerg blev der etableret hævede flader i rød asfalt. 
 • På Assensvej i Haarby blev der opsat en fartviser, i et forsøg på at sænke hastigheden. 
 • I krydset Nørregade/Niels Kjærbyes Vej/Nørre Allé/Fuglebakken er Vej og Trafik ved at projektere en rundkørsel, som forventes at blive udført i 2009.
 • Krydset Rørupgyden/Gelstedvej i Aarup blev reguleret, således at der i stedet for et fembenet kryds, nu er to t-kryds.

Siden er oprettet 22.12.2008. Siden er opdateret 29.06.2012.
Har du kommentarer til hjemmesiden, så send en mail til webredaktionen.