Assens Kommune

Børnene har ordet...

Rasmus og Liva

Tandsmør er ikke sundt! Jeg skraber det af, når jeg kommer til at komme for meget smør på brødet. (Liva, 5 år)

Jeg kan bedst lidt ærter”. (af sunde ting) (Rasmus, 5 år)

Læs flere herlige børnecitater om sundhed

De voksne har ordet...

Spot på Sundheden

Om ulighed i sundhed

Vi møder den unge mand, der allerede i 20 års alderen, rammes af alvorlig sygdom, og hvor det viser sig, at dårlig kost er hovedårsag til sygdom... (Lars Skytte Andersen og Kirsten Dahl Andersen, læger)

Læs hele klummen

 


Fakta om sundhed

Svar på ugens spørgsmål:

Hvilke faktorer giver størst risiko for sygdom og tidlig død: Usund kost, rygning, alkohol eller fysisk inaktivitet?

Svar: Rygning udgør den største risiko. Herefter følger fysisk inaktivitet.


 

 

 

Spot på Sundheden
Tema 5: Det sunde arbejdsliv

Vidste du, at:

3,5 procent af arbejdsstyrken i Assens Kommune er på sygedagpenge? Det svarer til 675 fuldtidspersoner.

 • 4,5 procent af kræfttilfældene i Danmark skyldes risikofaktorer i arbejdsmiljøet. De relaterede risikofaktorer er blandt andet natarbejde, stråling og stillesiddende arbejde. Rygning kan forstærke de arbejdsrelaterede kræftrisici.
 • Sunde medarbejdere er mere produktive, leverer højere kvalitet i arbejdet, er mindre syge, har mere overskud og trives bedre på arbejdspladsen.

 

Spot på Sundheden
Tema 6: Ulighed i sundhed

Vidste du, at:

Borgere med bedre uddannelse og med højere indtægter levere relativt længere og har flere raske leveår end borgere med kortere uddannelse og lavere indtægt?

 • Jo kortere uddannelse borgerne har, jo større er andelen af borgere som ryger dagligt? I Region Syddanmark er der blandt borgere uden erhvervsuddannelse 31 %, der ryger dagligt, mens det blandt borgere med lang videregående uddannelse er 10 %, der ryger dagligt.
 • Andelen af borgere, som har et usundt kostmønster, er næsten dobbelt så stort blandt arbejdsløse (23 %) og førtidspensionister (23 %) sammenlignet med beskæftigede (13 %) i Region Syddanmark?

 


Tema 1: Den sunde hverdag
Et forslag til Assens Kommunes sundhedspolitik er i høring frem til den 29. august 2012

Vidste du, at:

Rygning er medvirkende årsag til ca. 14.000 dødsfald om året i Danmark? Det svarer til hvert fjerde dødsfald blandt mænd og hvert femte dødsfald blandt kvinder.

 • Knap hver fjerde borger over 15 år i Assens Kommune ryger dagligt? Det svarer til ca. 7.700 borgere
 • 74 % af de daglige rygere over 15 år i Assens Kommune ønsker at holde op med at ryge? Det svarer til ca. 5.500 borgere.
 • Rygning er relateret til 23 % af alle hjerte-kar-sygdomme, 85 % af alle tilfælde af lungekræft og 85 % af alle kroniske lungesygdomme?
 • Personer, der ryger 15 eller flere cigaretter om dagen, lever i gennemsnit 8-10 år kortere end personer, der aldrig har røget?
 • Personer, der ryger 15 eller flere cigaretter om dagen, mister 10,5 gode leveår uden langvarig belastende sygdom på grund af rygning.

Vidste du at:

Hver dansker over 14 år drikker i gennemsnit 11,1 liter 100 % ren alkohol om året?

 • Mere end hver femte borger over 15 år i Assens Kommune drikker mere end Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse? Det svarer til mere end 14 ugentlige genstande for mænd og 7 ugentlige genstande for kvinder.
 • 122.000 børn vokser op i en familie med alkoholproblemer i Danmark?
 • Alkohol er en medvirkende årsag til fx kræft, mave-tarmsygdomme, lungesygdomme, leversygdomme, psykiske og sociale lidelser?

Vidste du, at:

17 % færre danskere ville dø af hjerte-kar-sygdomme, hvis befolkningen indtog 500 gram frugt og grønt pr. dag?

 • Over halvdelen af borgere over 15 år i Assens Kommune er overvægtige med en BMI, der er større eller lig med 25? Det svarer til ca. 18.000 borgere. Heraf er ca. 5.600 borgere i kommunen svært overvægtige.
 • Knap hver fjerde borger over 15 år i Assens Kommune spiser aldrig smør på brødet? Det svarer til ca. 8.000 borgere

 

Spot på Sundheden
Tema 2: Mental sundhed

Vidste du, at:
Stress og psykiske problemer er årsag til mere end 45 % af alle tilkendte førtidspensioner i Danmark?

 • 12 % af borgere over 15 år i Assens Kommune ofte føler sig nervøse eller stressede? Det svarer til ca. 3.900 borgere.
 • 1 ud af 20 borgere over 15 år i Assens Kommune ofte føler sig ufrivilligt alene? Det svarer til ca. 1.700 borgere.

 

Spot på Sundheden
Tema 3: Rammer for fysisk aktivitet

Vidste du, at:

Fysisk træning forbedrer den psykiske og sociale velvære, herunder livsglæde, overskud, social trivsel, selvtillid og handlekompetencer?

 • Forskning har vist, at fysisk aktivitet har positiv betydning for kognitive processer, som forudsætter læring hos børn
 • Fysisk aktivitet bl.a. forebygger kredsløbssygdomme, muskel- og skeletlidelser, knogleskørhed, tyktarmskræft, brystkræft og psykiske lidelser?
 • Knap hver femte borger over 15 år i Assens Kommune bruger det meste af deres fritid på stillesiddende aktiviteter som fx at læse eller at se fjernsyn?

 

 

Spot på Sundheden
Tema 4: Kronisk sygdom

Vidste du, at:
Cirka en tredjedel af Danmarks befolkning over 18 år har en eller flere kroniske sygdomme? Det svarer til ca. 10.500 borgere i Assens Kommune.

 • En sund livsstil kan medvirke til at mindske risikoen for, at visse kroniske sygdomme udvikles eller forværres?
 • Der er en sammenhæng mellem uddannelseslængde og forekomsten af kronisk sygdom. Jo længere uddannelse, jo mindre andel borgere har en kronisk sygdom?
 • Antallet af borgere med kronisk sygdom er størst hos den ældre del af befolkningen, idet 71 % af borgere over 67 år har mindst en kronisk sygdom. Tilsvarende har mere end hver femte borger mellem 18 og 67 år mindst en kronisk sygdom

 

Kilder

Hvordan har du det? – trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2010, Statens Institut for Folkesundhed og Region Syddanmark.

Sundhedsstyrelsen

www.jobindsats.dk

 


Siden er oprettet 22.03.2012. Siden er opdateret 08.04.2012.
Har du kommentarer til hjemmesiden, så send en mail til webredaktionen.