Assens Kommune
Vidste du
Flyttilassens.dk
 - At du nemt kan få et overblik over skoler, byggegrunde, fritidsaktiviteter, m.m. i Assens Kommune? Vi har samlet det hele på vores tilflytterportal. 

LAG Assens

Obs! Der er midlertidigt ansøgningsstop indtil 2015

Du vil kunne søge om tilskud til projekter:

- som ligger indenfor rammerne af LAG Assens udviklingsstrategi  

Programperioden 2007-2013 er dog udløbet, og der er nu midlertidigt ansøgningsstop.

Etableringen af Landdistriktsprogrammet 2014 - 2020 er i fuld gang, og vi får brug for alle gode kræfter og ideer, så LAG Assens kan vedblive med at bidrage til udviklingen i Assens kommune.

Det forventes, at der bliver åbnet op for nye ansøgninger i begyndelsen af 2015. Vi opfordrer alle til at følge med i dagspressen og på vores facebookside

Har du en idé eller brug for rådgivning ifm. projekter, fundraising m.m., er du velkommen til at kontakte:

Anders Holmskov
Koordinator
Tlf.: 6531 7277 
Mobil: 4028 3793
Mail: anders@aof-oestfyn.dk

Carsten Petersen
Formand
Mobil: 2124 5196
Mail: aktivcarsten@petersen.mail.dk

Poul Dreisler
1. næstformand
Mobil: 2482 2530
Mail: dreisler@mail.dk

Helle Boesen
2. næstformand
Mobil: 2030 6767
Mail: kompot@kompot.dk

 

 Læs også mere på LAG Assens hjemmeside

 

 

Hvad er en LAG?
"LAG" står for Lokal AktionsGruppe og er et selvstyrende, uafhængigt og ligeværdigt partnerskab mellem kommunens borgere og foreninger, offentlige myndigheder samt erhvervslivet.

Målet for LAG'en er at styrke erhvervsudviklingen og levevilkårene på landet gennem iværksættelse eller støtte til projekter, der lever op til LAG'ens samlede udviklingsstrategi.

Læs mere om baggrunden for Lokale Aktions Grupper her


LAG Assens
Den 20. juni 2007 blev der afholdt stiftende generalforsamling for LAG Assens.

Læs mere om generalforsamlingen her.

Oversigt over bestyrelsen og suppleanter

Udviklingsstrategien godkendt af medlemmerne
Bestyrelsen for LAG Assens har haft travlt siden etableringen af foreningen med at organisere sig og udarbejde et udkast til en udviklingsstrategi. Strategien blev godkendt af foreningens medlemmer på et møde den 14. november i Køng Forsamlingshus.

Strategien skal nu til godkendelse hos Assens Kommune, Region Syddanmark og Direktoratet for FødevareErhverv. Først derefter kan LAG Assens bestyrelse begynde at uddele midler til diverse projekter.

I 2008 har foreningen lidt over 3 mio. kr. til rådighed fra Landdistriktsprogrammet 2007-2013. Pengene bliver uddelt til projekter som ligger indenfor udviklingsstrategiens mål og rammer. Det kan dels være projekter LAG'en selv tager initiativ til, og dels projekter som borgere i Assens Kommune ønsker at sætte i gang.

Vision og Temaer
Den overordnede vision for LAG Assens er: ”En fremtidssikret og bæredygtig landdistriktsudvikling i hele Assens Kommune i overensstemmelse med Landdistriktsprogrammet 2007-2013”

Til opfyldelse af visionen har LAG Assens i sinde at arbejde med følgende temaer:


Naturturisme
Fastholdelse og fremme af bosætning
Lokal nicheproduktion
Kulturklynger
 

Kompetenceudvikling er ligeledes en hovedhjørnesten for LAG Assens. Det forventes, at der til gennemførelsen af hvert af de formulerede temaer tilføres viden, eller dannes viden og kompetencer gerne i samarbejde med relevante videncentre.


Samarbejde og netværksdannelse
I forbindelse med igangsættelse af aktiviteter, vil der blive lagt stor vægt på netværksdannelse indenfor de enkelte temaer. LAG Assens forventer at igangsættelse af aktiviteter bliver lokalt forankret og at der udbygges samarbejdsrelationer mellem offentlige myndigheder, borgere, iværksættere, virksomheder, interesseorganisationer samt kultur- og fritidslivet i forbindelse gennemførelse af den lokale udviklingsstrategi.

 
Yderligere information eller projektrådgivning
På LAG Assens hjemmeside www.lag-assens.dk kan du finde yderligere information om LAG Assens. 

Er du bosat i Assens Kommune og har du et projekt, som du gerne vil igangsætte, er du også velkommen til at kontakte LAG Assens for at få hjælp eller vejledning – enten i forbindelse med processen eller i forbindelse med finansiering af projektet.

Er du endnu ikke medlem, bosat i Assens Kommune og over 15 år, kan du blive det ved mødet den 14. november eller ved at kontakte vores koordinator Merethe Juul Thysen på tlf. 2028 5668, eller pr. e-mail mjt@landdistrikterne.dk, som også gerne fremsender papireksemplar af strategien, hvis du ikke har adgang til internettet.

 

 

 


Baggrund
EU og den danske regering med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i spidsen, vil have gang i udviklingen af landdistrikterne. Et af midlerne er oprettelse af Lokale AktionsGrupper (LAG'er) i de kommuner som er defineret som yder-, land- eller mellemkommuner.

Assens Kommune er en landkommune og LAG'en tildeles godt 1,8 mio. kr. om året i 2007 og 2008 til at styrke levevilkårene og erhvervsudviklingen på landet. I perioden 2009-2013 vil der sandsynligvis blive flere penge til de lokale aktionsgrupper, men beløbet afhænger af de nationale budgetforhandlinger. 

Fødevareministeriets hjemmeside kan du læse mere, og finde tabel 1 som viser fordelingen på landsplan.


Stiftende generalforsamling og kandidaturer
Der blev afholdt stiftende generalforsamling for Lokal AktionsGruppe i Assens Kommune den 20. juni kl. 19.00 i Jordløse Forsamlingshus, Landevejen 53, 5683 Haarby

Valgproceduren og reglerne for bestyrelsens sammensætning, opgaver og bemyndigelse fremgår af nedenstående bekendtgørelse og vedtægtsudkast.

Bekendtgørelsen for oprettelse og drift af Lokale AktionsGrupper

Dagsorden

Referat

Vedtægter

 

Kandidaturer:


Erhverv/Turisme

Borgere/foreninger

Offentlige myndigheder

  • RegionSyd har udpeget Julie Skovsby, medl. af regionsrådet 
  • Assens Kommune har udpeget 2 politikere: Arno Termansen og Søren Steen Andersen, begge medlem af udviklingsudvalget  


 

 

 

 

 


Siden er oprettet 22.05.2007. Siden er opdateret 25.08.2015.
Har du kommentarer til hjemmesiden, så send en mail til webredaktionen.