Assens Kommune

Spar på energien og økonomien

Få gode idéer til at spare på energien og økonomien
Energistyrelsen har samlet viden og gode råd om belysning, hvidevarer, it, varme og meget mere, så du både kan hjælpe miljøet og spare penge. 

Spar energi i huset 

Test dit hus

Få inspiration til, hvordan du selv kan opnå energibesparelser på Sparenergi

Vidste du
Flyttilassens.dk
 - At du nemt kan få et overblik over skoler, byggegrunde, fritidsaktiviteter, m.m. i Assens Kommune? Vi har samlet det hele på vores tilflytterportal. 

Jordvarme og andre varmepumper

Skift dit oliefyr ud med en varmepumpe og spar op til halvdelen på din varmeregning.


For at opnå den største besparelse og den bedste dimensionering af en varmepumpe bør huset være velisoleret. På Energistyrelsens hjemmeside kan du få gode råd om isolering.

Jordvarme er en opvarmningsform, hvor varmeenergi udvindes fra jorden og anvendes til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand via en varmepumpe. Varmeenergien optages fra jorden via en eller flere væskefyldte slanger, der nedgraves i jorden (horisontalt anlæg).

Jordvarmeanlæg kan også etableres med boringer (vertikalt anlæg), men disse anlæg er dyrere at etablere end de traditionelle jordvarmeanlæg. Hvis du påtænker at etablere en jordvarmeboring, bør du kontakte Miljø og Natur, inden du indsender en ansøgning.

Jordvarmeanlæg har en række fordele frem for andre opvarmningsformer, men skal etableres, så det ikke kommer til at udgøre en miljømæssig risiko. Væsken i slangerne består af vand tilsat et frostsikringsmiddel. Ved utætheder i de væskefyldte slanger er frostsikringsmidlet en mulig kilde til forurening af jord og grundvand.

Et jordvarmeanlæg må derfor ikke etableres uden forudgående tilladelse fra Assens Kommune, JordvarmebekendtgørelsenAnsøgning om jordvarmeanlæg

Ansøgning om tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg kan ske på kommunens skema eller andet lignende skema, der som minimum giver kommunen de samme oplysninger.

Ansøgningen skal vedlægges en tegning, der viser, hvor varmeslangerne skal placeres på grunden. Til ansøgningen er en simpel, illustrativ skitse tilstrækkelig, men en målfast tegning skal eftersendes, når anlægget er etableret.

I behandlingen af ansøgningen vurderer kommunen blandt andet afstanden til omkringliggende brønde/boringer, grundvandsforhold og den tekniske udførelse af anlægget.

Kan der gives tilladelse til det ansøgte jordvarmeanlæg, meddeler kommunen tilladelse med vilkår, der skal opfyldes ved etablering af anlægget. Før anlægget tages i brug, skal det dokumenteres, at det er tæt, og at en effektiv overvågningsfunktion sørger for, at eventuelle utætheder opdages straks.

Hvis et jordvarmeanlæg erstatter et eksisterende oliefyr, og olietanken sløjfes, skal olietanken afmeldes hos Assens Kommune. 

Læs mere om sløjfning af olietanke.

Siden er oprettet 26.01.2011. Siden er opdateret 02.07.2015.
Har du kommentarer til hjemmesiden, så send en mail til webredaktionen.