Assens Kommune

Affald

Affaldshåndteringsplan 2013-2024

Visionerne for håndteringen af affald er planlagt i kommunens affaldshåndteringsplan.

Her kan du se Affaldshåndteringsplan 2013-2024

Her kan du se Bilagsdel for Affaldshåndteringsplan 2013-2024

Affaldsområdet er reguleret ved kommunens egne regulativer og af den gældende Affaldsbekendtgørelse.

Assens Kommune og Assens Forsyning A/S Affald & Genbrug samarbejder om at håndtere affaldet i Assens Kommune. Assens Forsyning A/S Affald & Genbrug

Affald & Genbrug står for driften af dagrenovation, 2-delt beholder, farligt affald og genbrugspladserne.

Du skal kontakte Affald & Genbrug, når du vil:

 • Vide hvornår affaldsbeholderen tømmes (åbner i nyt vindue)
 • Vide hvornår genbrugspladsen har åben (åbner i nyt vindue)
 • Bestille anden beholder størrelse.
 • Bestille ekstra afhentning af dagrenovation.
 • Vide hvornår haveaffald må afbrændes.
 • Melde manglende tømning af din beholder.

Affald & Genbrug kan kontaktes på 63 44 90 00 eller post@assensforsyning.dk.

Se mere på Assens Forsyning A/S Affald & Genbrugs hjemmeside.Assens Kommune

Du skal kontakte Miljø & Natur, når du vil:

 • Anmelde bygge- og anlægsaffald, herunder screening for PCB-affald, se her
 • Anmelde farligt affald, se her
 • Søge om fritagelse for brug af den kommunale ordning for farligt affald, se her
 • Anmelde midlertidige støjende og støvende aktiviteter som f.eks. nedknusning af affald, se her
 • Gøre kommunen opmærksom på affald i naturen eller andre steder, hvor affaldet ikke hører til.

Anmeldelser gøres gennem www.borger.dk eller www.virk.dk  


SkiltSiden er oprettet 12.11.2013. Siden er opdateret 23.12.2015.
Har du kommentarer til hjemmesiden, så send en mail til webredaktionen.