Assens Kommune
Vidste du
Flyttilassens.dk
 - At du nemt kan få et overblik over skoler, byggegrunde, fritidsaktiviteter, m.m. i Assens Kommune? Vi har samlet det hele på vores tilflytterportal. 

Affald

Forslag til Affaldshåndteringsplan 2013-2024

Forslaget er sendt i 8 ugers høring til den 22. januar 2015 og kan ses på kommunens høringsportal

http://www.hoering.assens.dk/Miljoe-og-Natur/Affald.aspx

I høringsperioden vil udvalgte emner fra forslaget kunne debatteres på Assens Kommunes Facebook side.


Assens Kommune og Assens Forsyning A/S Affald & Genbrug samarbejder om at håndtere affaldet i Assens Kommune. Affald & Genbrug varetager de opgaver, som førhen blev udført af den kommunale forsyningsafdeling.

Blandt andet varetager de dagrenovationsordningen og genbrugspladserne.

Visionerne for håndteringen af affald er planlagt i kommunens Affaldsplan. Affaldsområdet er reguleret ved kommunens egne regulativer og af den gældende Affaldsbekendtgørelse.

 • Den gældende planlægning af affaldsområdet er beskrevet i Affaldsplan (åbner i nyt vindue)
   
 • Reglerne for håndtering af erhvervsaffald er beskrevet i Regulativ for erhvervsaffald (åbner i nyt vindue)
   
 • Reglerne for håndtering af husholdningsaffald er beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald (åbner i nyt vindue)
   
 • Reglerne for håndtering af jord som affald er beskrevet i Affaldsregulativ for jord (åbner i nyt vindue), som gælder for både borgere og erhverv.
   
 • Lovgivningen for hele affaldsområdet er fastlagt i den gældende Affaldsbekendtgørelse.


Assens Kommune

Du skal kontakte Miljø & Natur, når du vil:

Anmeldelser skal sendes til kommunen senest 14 dage, før aktiviteten agtes påbegyndt eller affaldet produceres.Assens Forsyning A/S Affald & Genbrug

Du skal kontakte Affald & Genbrug, når du vil:

 • Vide hvornår affaldsbeholderen tømmes.

 • Vide hvornår genbrugspladsen har åben.

 • Bestille anden beholder størrelse.

 • Bestille ekstra afhentning af dagrenovation.

 • Vide hvornår haveaffald må afbrændes.

 • Melde manglende tømning af din beholder.

Affald & Genbrug kan kontaktes på 63 44 90 00 eller post@assensforsyning.dk.

Se mere på Assens Forsyning A/S Affald & Genbrugs hjemmeside.

AddThis
Siden er oprettet 12.11.2013. Siden er opdateret 04.12.2014.
Har du kommentarer til hjemmesiden, så send en mail til webredaktionen.