Assens Kommune
Vidste du
Hundekov
- At der er tre hundeskove i Assens Kommune, hvor du kan lufte din hund uden snor?

Affald

Assens Kommune og Assens Forsyning A/S Affald & Genbrug samarbejder om at håndtere affaldet i Assens Kommune. Affald & Genbrug varetager de opgaver, som førhen blev udført af den kommunale forsyningsafdeling.

Blandt andet varetager de dagrenovationsordningen og genbrugspladserne.

Visionerne for håndteringen af affald er planlagt i kommunens Affaldsplan. Affaldsområdet er reguleret ved kommunens egne regulativer og af den gældende Affaldsbekendtgørelse.

 • Den gældende planlægning af affaldsområdet er beskrevet i Affaldsplan (åbner i nyt vindue)
   
 • Reglerne for håndtering af erhvervsaffald er beskrevet i Regulativ for erhvervsaffald (åbner i nyt vindue)
   
 • Reglerne for håndtering af husholdningsaffald er beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald (åbner i nyt vindue)
   
 • Reglerne for håndtering af jord som affald er beskrevet i Affaldsregulativ for jord (åbner i nyt vindue), som gælder for både borgere og erhverv.
   
 • Lovgivningen for hele affaldsområdet er fastlagt i den gældende Affaldsbekendtgørelse.


Assens Kommune

Du skal kontakte Miljø & Natur, når du vil:

Anmeldelser skal sendes til kommunen senest 14 dage, før aktiviteten agtes påbegyndt eller affaldet produceres.Assens Forsyning A/S Affald & Genbrug

Du skal kontakte Affald & Genbrug, når du vil:

 • Vide hvornår affaldsbeholderen tømmes.

 • Vide hvornår genbrugspladsen har åben.

 • Bestille anden beholder størrelse.

 • Bestille ekstra afhentning af dagrenovation.

 • Vide hvornår haveaffald må afbrændes.

 • Melde manglende tømning af din beholder.

Affald & Genbrug kan kontaktes på 63 44 90 00 eller post@assensforsyning.dk.

Se mere på Assens Forsyning A/S Affald & Genbrugs hjemmeside.

AddThis
Siden er oprettet 12.11.2013. Siden er opdateret 28.08.2014.
Har du kommentarer til hjemmesiden, så send en mail til webredaktionen.