Assens Kommune

Vidste du

sammenhaengende.jpg
Vidste du, at Assens Kommune har en målsætning om at blive regionens bedste offentlige arbejdsplads?
Vidste du
Flyttilassens.dk
 - At du nemt kan få et overblik over skoler, byggegrunde, fritidsaktiviteter, m.m. i Assens Kommune? Vi har samlet det hele på vores tilflytterportal. 

Personalepolitik

Bi

Personalepolitikken er politisk godkendt den 26. juni 2007.

Forord

Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik.

Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle arbejdspladser og medarbejdere i Assens Kommune.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Det er nu op til lederne og medarbejderne at virkeliggøre de gode intentioner i personalepolitikken, så personalepolitikken bliver et nærværende og konstruktivt arbejdsredskab, der medvirker til skabelsen af et godt og inspirerende arbejdsmiljø.

Byrådet opfordrer alle arbejdssteder til at tage de enkelte politikker op til drøftelse ud fra spørgsmålene: "Hvad betyder personalepolitikken for vores arbejdssted? Hvordan skal de personalepolitiske værdier, holdninger og målsætninger komme til udtryk her hos os?"

Det er Byrådets håb, at personalepolitikken kan medvirke til at skabe gode, udviklende og trygge rammer for alle medarbejdere, således at den enkelte og Assens Kommune som helhed kan matche borgernes og virksomhedernes forventninger til os.

Finn Brunse                  Henning Qvick
borgmester                  kommunaldirektør

 

Personalepolitikkens formål

Personalepolitikken i Assens Kommune angiver den overordnede ramme for udviklingen af kommunens arbejdspladser og gælder for samtlige ansatte.

Formålet med personalepolitikken er at skabe attraktive arbejdspladser, der kan tiltrække og fastholde dygtige ledere og medarbejdere. Formålet er imidlertid også at understøtte udvikling af kommunens arbejdspladser og udvikling af den enkelte, så organisationen er fleksibel overfor stadige forandringer.

Kommunens vigtigste ressource er de ansatte. Det er afgørende for Assens Kommune at have ansatte, der både er fagligt og personligt kvalificerede til at løse nuværende og fremtidige opgaver. Gode personalepolitiske rammer er en forudsætning herfor.

Assens Kommune vil fremstå som en attraktiv arbejdsplads med velkvalificerede og udviklingsorienterede ansatte. Opgaveløsningen i Assens Kommune er fremtidssikret og præget af kvalitet, smidighed og effektivitet til gavn for brugere og borgere.

 


Siden er oprettet 02.04.2007. Siden er opdateret 09.03.2015.
Har du kommentarer til hjemmesiden, så send en mail til webredaktionen.