Assens Kommune
Vidste du
Flyttilassens.dk
 - At du nemt kan få et overblik over skoler, byggegrunde, fritidsaktiviteter, m.m. i Assens Kommune? Vi har samlet det hele på vores tilflytterportal. 

Social og Sundhed

Kontakt os

Dagpenge:
Tlf. 64 74 75 14

Kontanthjælp og enkeltydelser:
Tlf. 64 74 75 15

Visitatorer, hjemmepleje, plejebolig:
Tlf. 64 74 71 94

Handicap, Psykiatri og Misbrug:
Tlf. 64 74 75 21


Hjælpemidler og boligændringer:
Tlf. 64 74 75 22

Assens Kommunale Træningscenter - Assens 
(hverdage 8 - 9)
Tlf. 64 74 69 30

Assens Kommunale Træningscenter - Aarup
(hverdage 8 - 9)
Tlf. 64 74 66 00

 

Telefon- og åbningstider:

Mandag 10.00 - 15.00

Tirsdag 10.00 - 15.00

Onsdag 10.00 - 15.00

Torsdag 10.00 - 17.00

Fredag 10.00 - 13.00

Adresse:

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Medarbejderoversigt:

Velfærdsstaben

Sundhed

Trænende terapeuter

Center for Psykiatri og Misbrug

Myndighed sundhed/ældre

Hjemmepleje, plejeboliger mv.

Hjælpemidler, boligændringer mv.

Madservice

Kropsbårne hjælpemidler

Voksenhandicap

Psykiatri og Misbrug/Socialt udsatte


 Direktører

Direktør for Velfærd:

Henrik Juul Kjær
Tlf. 64 74 71 01
hejuk@assens.dk

Vicedirektør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked:

Michael Bjørn
Tlf: 64 74 71 61
mibjo@assens.dk

 

Velfærdsstaben

Stabsleder
Lene Nakel Knudsen
Tlf: 64 74 71 02


Gitte Foged, sekretær
Tlf. 64 74 71 08
Arbejdsopgaver: Sekretariatsteam, sekretær for direktør, administrator på tilbudsportalen.

Marianne Larsen, administrativ sagsbehandler
Tlf. 64 74 64 72
Arbejdsopgaver: Administrative og økonomiske arbejdsopgaver vedr. elever i specialpædagogiske tilbud, kørsel af elever i specialtilbud, tilskud til elever på specialefterskoler, 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, entreprenør- og rammeaftaler, EGU.

Dorte Hauge Antonsen, administrativ sagsbehandler
Tlf. 64 74 64 12
Arbejdsopgaver: Administrative opgaver for Familie, Unge og Uddannelse, tværgående projektopgaver, webredaktør, Nyhedsbrev.

Charlotte Andersen, kontormedhjælper
Tlf. 64 74 64 11
Arbejdsopgaver: Post, Indkøb, Ad hoc opgaver.

Gitte Nielsen, pædagogisk administrativ konsulent
Tlf. 64 74 64 43
Arbejdsopgaver: Pædagogisk udvikling på dagtilbudsområdet, Kvalitets- og udviklingstilsyn, sparring og implementering af ministerielle og kommunale politikker og tværgående udviklingsopgaver.

Kirsten Thingholm, pædagogisk administrativ konsulent
Tlf. 64 74 68 69
Arbejdsopgaver: Implementering af folkeskolereformen og pædagogisk udvikling på skoleområdet

Heidi Berg, akademisk konsulent
Tlf: 64 74 71 55
Arbejdsområde: Dagtilbud og Skole

Nina Henriksen, akademisk konsulent
Tlf: 64 74 64 10

Pia Wöllner
Tlf: 64 74 73 67
Arbejdsopgaver: Udviklings- og projektopgaver inden for Social, Sundhed og Arbejdsmarked.
Tovholder på udviklingsstrategi og styringsaftale vedrørende det specialiserede socialområde.

Marianne Bjerre Christiansen, akademisk konsulent
Tlf: 64 74 71 10
Arbejdsområde: Social og Sundhed


Skoleområdet:

Marlene Bruun
, administrativ sagsbehandler
Tlf: 64 74 64 69
Arbejdsopgaver: Aftaler/bevilling af kørsel og sygekørsel af folkeskoleelever. Ungdomsskolen. Folkeskolen. Superbruger af KMD-Matrix

Tina Rønstrup, administrativ sagsbehandler
Tlf: 64 74 68 84
Arbejdsopgaver: KMD-elevsystem. Betaling af regninger på skoleområdet. Opkrævning af andre kommuner. Superbruger på OPUS-systemet.

Send en mail til Skoleafdelingen I mailens emnefelt vælger du "Skoleafdelingen"

OBS!
Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.

Sundhed

Signe Lunn Walls, sundhedschef
Tlf: 64 74 67 42

 

Sundhedsfremme

Borgerrettet Sundhedsfremme og forebyggelse

Helle Andersen, Leder for Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse
Tlf.: 64 74 71 72
Arbejdsopgaver: koordinator i forhold til social og sundhedsuddannelserne og sygeplejeuddannelsen, samt koordinator på udviklingsområdet i ældresektoren.


Sundhedskonsulenterne:


Arbejdsopgaver: Borgerrettet sundhedsfremme

Lene Puggård Madsen
Tlf.: 64 74 71 62

Helle Thode Frifeldt
Tlf.: 64 74 71 66

Jane Poulsen
Tlf.: 64 74 71 38

Trine H. Andersen
Tlf.: 64 74 71 35

Send en mail til Sundhedskonsulenterne
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.

Forebyggende hjemmebesøg:

Arbejdsopgaver: Planlægger og udfører forebyggende hjemmebesøg hos 75 + årige, jf. Serviceloven § 79 a, af juli 2010.

Gitte Bøtcher
Tlf: 64 74 68 62
Område Assens Nord, Tommerup St., Vissenbjerg og Aarup.

John Rosengaard Svendsen
Tlf: 64 74 71 54
Område: Assens Syd, Ebberup, Bågø, Glamsbjerg, Hårby, Tommerup, Brylle og Verninge.

Send en mail til Forebyggelseskonsulenterne
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.


Pårørenderådgiver:

Helle Skov Iversen
Tlf.: 64 74 71 06

Send en mail til  Pårørenderådgiver  
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.Træning

Lykke Oddershede Jørgensen, leder af Træning
tlf.: 64 74 71 47

 Trænende terapeuter

Trænende terapeuter
Assens
Odensevej 29 C
5610 Assens
Træffes hverdage kl. 8 - 9 på
tlf. 64 74 69 30

Hanne Ingemansen, koordinator
Tlf.: 64 74 69 48

Annette Jensen, fysioterapeut

Jytte Kraft
, ergoterapeut

Karen Ringsted, fysioterapeut

Mette K. Søe,
fysioterapeut

Ulla H. Andersen,
fysioterapeut

Lene Hendze Pedersen, fysioterapeut

Lena Elcke Frederiksen,
fysioterapeut

Anders Skøtt Skare Bruun,
fysioterapeut

Charlotte Bæk Caspersen, fysioterapeut

Charlotte Graabæk Pedersen, fysioterapeut

Anders Bårdsen, fysioterapeutSend en mail til de trænende terapeuter
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.

Trænende terapeuter
Aarup
Indre Ringvej 8
5560 Aarup
Træffes hverdage kl. 8 - 9 på
tlf. 64 74 66 00

Anne Lyager Hanscomb, fysioterapeut
Koordinator

Ditte Thorsen, ergoterapeut

Mads Vinther Quist,
fysioterapeut

Helle Friis Pedersen,
ergoterapeut

Christina Lind,
ergoterapeut

Karina Bjerre,
fysioterapeut

Trine Hjorth Laursen, ergoterapeut

Nicolai Hjorth Hansen,
fysioterapeut

Mikkel Rosenvang Rasmussen
, fysioterapeut

Caroline Vestergaard Bøgelund, ergoterapeut

Bente Find Jensen, Ergoterapeut

Inge Svalgaard Lorenzen, fysioterapeutLeder af Socialpsykiatrien i Assens Kommune 

Hanne Longhi  
Tlf: 64 74 71 81

Mobil: 23 34 42 54

   

Myndighed (social, ældre og sundhed)

Signe Plats, afdelingsleder
Tlf: 64 74 71 69Myndighed Sundhed

Signe Plats, Afdelingsleder
Tlf: 64 74 71 69
Arbejdsopgaver: ledelse af Myndighed - Sundhed, visitatorer (hjemmehjælp, plejebolig, madservice, nødkald, aflastningsophold), sagsbehandlende ergoterapeuter, kropsbårne hjælpemidler, hjælpemiddeldepot, IT-systemadministrator på omsorgssystem i ældreområdet.

Heidi Goldmann
Tlf: 64 74 71 68 
Arbejdsopgaver: sekretariat for Myndighed - Sundhed, sekretær for ældre- og plejeboligvisitationsudvalget (styring af ventelister, tildeling af boliger), orlov til pasning af døende, mellemkommunale refusioner, økonomi, bevilling af post til døren.

Send en mail til Myndighed Sundhed
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.

Hjemmepleje - Plejeboliger mv.

Vagthavende visitator:
Alle ønsker om visitation bedes rettet hertil

Tlf: 64 74 71 94

Fax: 64 71 57 80

Telefontid:
Mandag kl. 10-15
Tirsdag kl. 10-15
Onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13

Send en mail til Visitationen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.


Kontakt ved telefonnedbrud:


Hjemmeplejen Glamsbjerg
Tlf: 23 46 27 87

Hjemmeplejen Haarby
Tlf: 29 60 15 22

Hjemmeplejen Assens Syd
Tlf: 24 86 20 72

Hjemmeplejen Assens Nord
Tlf: 24 86 20 70

Hjemmeplejen Aarup
Tlf: 23 48 65 28

Hjemmeplejen Vissenbjerg
Tlf: 64 74 75 56

Hjemmeplejen Tommerup
Tlf: 25 23 29 80


Medarbejdere:

Kirsten Jespersen
Line Loklindt
Marianne Alnor Padkjær
Birgit Sørensen
Jette Nunnegaard
Line Ravn Christiansen

Arbejdsopgaver: Visitation til hjemmehjælp, plejebolig + ældrebolig, madservice, aflastningsophold, udskrivelse fra sygehus

Hjælpemidler - Boligændringer

Sagsbehandlende terapeuter
Tlf. 64 74 75 22
Fax. 64 71 57 80

Mandag kl. 10-15
Tirsdag kl. 10-15
Onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13

Send en mail til de sagsbehandlende terapeuter
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.


Tine Bøgh Jørgensen
, ergoterapeut i område syd
Arbejdsopgaver: primært genbrugshjælpemidler, boligændringer

Christina Thyregod Andersen, ergoterapeut 
Arbejdsopgaver: primært genbrugshjælpemidler, boligændringer

Birthe Bäcklund, ergoterapeut i område syd
Arbejdsopgaver: primært genbrugshjælpemidler, boligændringer, bilsager

Runa Storebjerg, ergoterapeut i område syd
Arbejdsopgaver: primært genbrugshjælpemidler, boligændringer, bilsager

Mette Jul Anderschou, ergoterapeut i område nord
Arbejdsopgaver: primært genbrugshjælpemidler, boligændringer, børnesager

Annie Jep Eskildsen, ergoterapeut i område nord
Arbejdsopgaver: primært genbrugshjælpemidler, boligændringer

Dorte Janni Christensen, ergoterapeut i område nord
Arbejdsopgaver: primært genbrugshjælpemidler, boligændringerErgoterapeuternes områdefordeling

Område Syd: Assens, Haarby, Glamsbjerg
Runa Storebjerg, Birthe Bäcklund, Christina Thyregod Andersen, Signe Frydendal
 
Område Nord: Tommerup, Vissenbjerg, Aarup 
Dorthe Christensen, Mette Anderschou, Annie Eskildsen

 Kropsbårne hjælpemidler

Send en mail til Kropsbårne hjælpemidler
OBS!
Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.


Tina Miller Dahl

Tlf: 64 74 71 52

Helle Nissen
Tlf: 64 74 71 41

Arbejdsopgaver:
Sagsbehandling vedr. SL § 112 og § 113, kropsbårne hjælpemidler/forbrugsgoder:
§ 112: Arm- og benproteser, brystproteser, hørehjælpemidler, ortopædisk fodtøj, forhøjelse af fodtøj, ortopædiske fodindlæg, kompressionsstrømper, inkontinens- og stomihjælpemidler, diabetesartikler, parykker, støttekorsetter, kørsel til bandagist.
§ 113 (forbrugsgode): Almindeligt fodtøj på grund af størrelsesforskel på fødderne på mindst 2 hele skonumre. Bevilling af SBH kørsel.IT - Omsorgssystemer

Mette Fredensborg
IT-superbruger
Tlf: 64 74 71 75
Arbejdsopgaver: Administrering og håndtering af omsorgssystem Zealandcare indenfor ældreområdet.
Madservice

Hovednummer
Tlf.: 64 74 69 55
Åbent 8:00-15:00

Line Hansen, Leder
Tlf. 64 74 71 74
linha@assens.dk


Tina Kragh Jørgensen, Sekretariat
Tlf: 64 74 71 79
tkjor@assens.dk
Myndighed Social

Hanne Ditlevsen, Afdelingsleder
Tlf: 64 74 71 77

Arbejdsopgaver: Ledelse på Myndighed Social indenfor områderne børne- og voksenhandicap, psykiatri og misbrug samt socialt udsatte. Der udover råd- og vejledning.
Handicap (Myndighed Social)

Teamnummer:
64 74 75 21

Send en mail til Voksenhandicap
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.


Voksenhandicap:

Tilbuddene retter sig mod borgere over 18 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Handicapgruppen yder rådgivning og vejledning om primært Servicelovens muligheder for handicapkompenserende ydelser:

•Socialpædagogisk bistand, Hjemmevejledning §85
•Borgerstyret personlig assistance § 96
•Ledsagerordningen § 97
•Dækning af nødvendige merudgifter §100
•Dag- og døgntilbud §§ 103, 104, 107 og 108


Betina Bach Jørgensen

Tlf: 64 74 71 39
(Cpr.nr. 01.01-06.06)

Helle Madsen, socialrådgiver
Tlf: 64 74 71 40
(Cpr.nr. 06.07-12.12)

Anette Tubæk
Tlf: 64 74 71 23
(Cpr.nr. 13.01-18.05)

Gitte Knudsen, socialrådgiver
Tlf: 64 74 71 60
(Cpr.nr. 18.06-24.11)

Vilija Floodness, socialrådgiver
Tlf: 64 74 71 17
(Cpr.nr. 24.12-31.12)

Maya Krone Hansen
Tlf.: 64 74 71 48
(Cpr.nr. 01.01-31.12)

Arbejdsopgaver: Rådgivning og vejledning for personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Socialpædagogisk bistand, dag- og botilbud, merudgifter og hjælperordning. 

Psykiatri og Misbrug / Socialt udsatte / Råd & Vejledning

Teamnummer:
64 74 75 21

Send en mail til Psykiatri og Misbrug/Socialt udsatte
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.


Esben Lautrop-Rasmussen
, socialrådgiver
Tlf: 64 74 71 82
(Cpr. nr. 01.01-04.07)

Heidi Rasmussen, socialrådgiver
Tlf: 64 74 68 51
(Cpr. nr. 04.08-11.04)

Marianne Jørgensen, socialrådgiver
Tlf: 64 74 71 34 
(Cpr. nr. 11.05-16.10)

Tina Krogh Mølgaard, socialrådgiver
Tlf: 64 74 71 83
(Cpr. nr. 16.11-24.08)

Kimmie Beier, socialrådgiver
Tlf: 64 74 71 14
(Cpr. nr. 24.09-31.12)

Få flere informationer om og fra socialrådgiverne ved at følge dette link


Siden er oprettet 25.03.2010. Siden er opdateret 18.01.2016.
Har du kommentarer til hjemmesiden, så send en mail til webredaktionen.