Assens Kommune

Din direkte vej til de områder, der hører under By, Land og kultur:

Vidste du
Sønderby Klint, Assens
Vidste du... at Sønderby Klint uden for Assens er et geologisk interessant område, hvor du kan se aflejringer fra tre gletsjere fra Weichsel-istiden?

By, Land og Kultur

Kontakt os

Ring til os

Vi har lavet en række direkte telefonnumre til de forskellige områder, så din vej til os bliver hurtigere og mere tilgængelig.

Du vil altid være sikker på, at få en medarbejder at tale med.

Miljø og natur
Tlf. 64 74 75 11

Byg
Tlf. 64 74 75 19

Plan 
Tlf. 64 74 75 20

Kultur
Tlf. 64 74 75 07

Trafik
Tlf. 64 74 75 08

Ejendomsskat
Tlf.  64 74 75 08

 

Adresse

By, Land og Kultur
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Assens Forsyning A/S
Skovvej 2B
5610 Assens
Tlf. 63 44 90 00

Assens Forsynings hjemmeside

Telefon- og åbningstider i By, Land og Kultur

Gå direkte til medarbejderne i By, Land og KulturTelefon- og åbningstider
i  By, Land og Kultur 

 

Mandag 10.00 - 15.00
Tirsdag 10.00 - 15.00
Onsdag 10.00 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 13.00


Direktør for By, Land og Kultur

Thomas Barfoed
Tlf: 64 74 72 01
thbar@assens.dkDin direkte vej til de afdelinger der hører under By, Land og Kultur:Byg

Byg
Tlf. 64 74 75 19 


Trafik og Byg chef
Lars Evald Jensen
Tlf: 64 74 72 36
lejen@assens.dk

Myndighedsafdelingen

Byggesag
byg@assens.dk  

Alice Rydstrøm Sigvardt byggesagsbehandler og Erhvervskontakten

Hans Jørgen Pedersen byggesagsbehandler

Mette Madsen byggesagsbehandler

Frank Skytte
byggesagsbehandler og Erhvervskontakten  

Tea Holm byggesagsbehandler og skimmelsager

Thitima Siripot byggesagsbehandler


Beredskab
beredskabet@assens.dk
 

Ivan Jørgensen, Beredskabsinspektør
Tlf: 64 74 72 03
Mobil: 23 81 30 69
haiwj@assens.dk Arbejdsopgaver: Brandteknisk byggesagsbehandling, lovpligtige brandsyn, fyrværkeri lovgivningen, større bål og markafbrænding m.v., henvendelse vedr. brand og akutte forureninger.

Jens Thorsen, brandteknisk konsulent
Mobil: 23 43 33 69

Margit Toft
Arbejdsopgaver: Sekretæropgaver, indberetning i Frida.

Tea Holm
Arbejdsopgaver: Sekretæropgaver, midlertidige overnatninger på skoler, institutioner m.v., vedligeholdelse af brandhanenettet.

BBR

bbr@assens.dk  

Hans Jørgen Pedersen
Registerfører i BBR. Arbejdsopgaver vedr. BBR: bygninger og adresser (vedr. afløb, vand, olietanke og jordvarme skal du kontakte Miljøafdelingen)

Bygningsvedligeholdelses-
afdelingen

Team Byggeri og Energi
bygafd@assens.dk

Arbejdsopgaver:
Kommunale bygge- og anlægsopgaver
Vedligehold af kommunale bygninger
Energirenovering/-optimering af kommunale bygninger
Energimærkning af kommunale bygninger
Skimmeltilsyn

Medarbejdere
Ib Meldgaard Christiansen,
bygningskonstruktør
Holger Sørensen, bygningskonstruktør
Søren Holm, tekniker
Pernille Rosenberg Fløjborg, bygningskonstruktør
Torben Andersen, energivejleder
Kent Logie Damkjer, tekniker
Michael Revheim Würtz, bygningskonstruktør

Rengøringsteam Assens Kommune

Rengøringsleder
Mariann Lindemose
mlind@assens.dk

Lars Kallesø tilsynsassistentBeredskabet

Beredskabet
Rådhus Allé 5
5610 Assens


Har du spørgsmål til beredskabet kan du sende en mail på
beredskabet@assens.dk

Beredskabschef:
Lars Evald Jensen
 
Tlf: 64 74 72 36
Mobil: 24 86 20 40
lejen@assens.dk

Margit Toft
Tlf: 64 74 72 02
matof@assens.dk Arbejdsopgaver: Sekretæropgaver, ESDH-superbruger, indberetning ODIN.

Tea Holm
Tlf: 64 74 72 45
teaho@assens.dk Arbejdsopgaver: midlertidige overnatning på skoler, institutioner m.v., vedligeholdelse af brandhanenettet.


Ivan Jørgensen,
Beredskabsinspektør
Tlf: 64 74 72 03
Mobil: 23 81 30 69
haiwj@assens.dk Arbejdsopgaver: Brandteknisk byggesagsbehandling, lovpligtige brandsyn, fyrværkeri lovgivningen, større bål og markafbrænding m.v., henvendelse vedr. brand og akutte forureninger.

Jens Thorsen,
Brandteknisk konsulent
Mobil: 23 43 33 69


Plan og Kultur 

Plan- og kulturchef
Peter Nielsen

Tlf: 64 74 73 75
petni@assens.dk  

Plan
Tlf: 64 74 75 20

Ann-Mett M. Sepstrup, planlægger
annro@assens.dkArbejdsopgaver: Kommuneplan, lokalplanlægning, miljøvurdering, planlægning i landområder, bygnings- fornyelse, vindmøller, kultur-miljø.

Mette Brogaard, landinspektør/planlægger
mjoha@assens.dkArbejdsopgaver: Fysisk planlægning, lokalplanlægning, godkendelse af matrikulære sager, påtegning af deklarationer efter Planlovens § 42, godkendelse af grundejerforeningsvedtægter, varmeplanadministration, Erhvervskontakten.

Karin Kærgaard, planlægger
karik@assens.dkArbejdsopgaver: Kommuneplan, planstrategi, Strategi Fyn.

Pia Damkjær Pedersen, planlægger
pidpe@assens.dkArbejdsopgaver: Fysisk planlægning, kommuneplan, varmeplanadministration, lokalplanlægning.

Mona Nielsen, teknisk designer
monie@assens.dkArbejdsopgaver: Landzoneadministration, udstyknings-sager, avancebeskatning, påtegning af deklarationer efter Planlovens § 42

Erik Bossen, planlægger
erbos@assens.dkArbejdsopgaver: Strategi Fyn, temaplaner, struktur- og lokalplanlægning, områdefornyelse, byudviklingsprojekter, miljøvurdering og VVM.

Helle P. Jonassen, teknisk tegner
hpjon@assens.dkArbejdsopgaver: Kortværk, temategninger, layout- og informationsmateriale, GIS, web-redaktør, intranet.

Steen Søgaard, Landdistriktskoordinator
Mobil: 51 37 44 61
stspe@assens.dk Arbejdsopgaver: Landdistriktsudvikling, byplaner, udvikling af lokalsamfund, projekt- og processtøtte.

Anders Dam, Arkitekt
andam@assens.dk Arbejdsopgaver: Udarbejdelse af udviklingsplaner for de større byer i kommunen (Vissenbjerg, Aarup, Tommerup, Glamsbjerg, Haarby og Assens).

Peter Jacob Rask, Arkitekt
pejra@assens.dk Arbejdsopgaver: Pulje til Landsbyfornyelse

Morten Larsen, teknisk assistent
molar@assens.dk Arbejdsopgaver: Vejdata/trafiktællinger, GIS og skel mod vejen.

Kultur
Tlf. 64 74 75 07

Katrine West, Kultur- og fritidskonsulent
kwest@assens.dk Arbejdsopgaver: Kulturprojekter, vandrerhjem, teater, venskabsbyer, biografer, biblioteker, frie kulturmidler, Kulturhuse, Borgerhuse, Forsamlingshuse, Assens Kunstråd, Willemoesprisen og Den Fynske Kulturpris.

Lise Christoffersen, administrativ medarbejder
lichr@assens.dk Arbejdsopgaver: udbetaling af tilskud, ajourføring af foreningsoplysninger, Web-betaling, web-redaktør, post, ESDH, arkivansvarlig, dagsorden

Bodil Christensen, fuldmægtig
bochr@assens.dk Arbejdsopgaver: aftenskoler, foreninger, fritidsaktiviteter udenfor loven, økonomi, hallerne, Folkeoplysningsudvalget

Karina Sund Jensen, økonomimedarbejder
kasje@assens.dk Arbejdsopgaver: Øvrige bogføringer, udbetalinger, fakturering, rapportering og andre økonomirelaterede opgaver i By, Land og Kultur. Opfølgning på uddannelse og jobrotation. Økonomimedarbejder i Rengøringsteam og Beredskab. Sagsbehandler i BOSSINF. OPUS-superbruger.

Mette Schmidt Hansen, administrativ medarbejder
mshan@assens.dk Arbejdsopgaver: web-redaktør hjemmeside og Aksen, proceskonsulent, oplæringsansvarlig for kontorelever i BLK, ejendomsoplysningsskemaer, Hegnsyn, papirpost.
FTR/TR HK

Bente Rasmussen, administrativ medarbejder
beras@assens.dk Arbejdsopgaver: Sekretær for direktør, tværgående koordinering/opfølgning - chefgruppe, politikere og medarbejdere, sekretær for FællesMED-By, Land og Kultur, Innovatør, deltager i tværgående arbejdsgrupper.

Jens Nyeland, Naturvejleder
jenye@assens.dk Arbejdsopgaver: vejledning/rådgivning indenfor naturspørgsmål, arrangerer guidede natur/kultur ture og yder naturvejledning for alle kommunens borgere, konsulent bistand for de enkelte skoler med hensyn til natur og miljø spørgsmål.

Birgitte Breum Knudsen, biolog
bibkn@assens.dk Arbejdsopgaver: NaturvejledningTrafik

Trafik
Tlf. 64 74 75 08
vejogtrafik@assens.dk

Trafik og Byg chef
Lars Evald Jensen
Tlf: 64 74 72 36
lejen@assens.dk

Peter Laier Petersen, ingeniør
pelap@assens.dkArbejdsopgaver: Vintertjeneste, vejafvanding, laboratoriet, rabat vedligeholdelse.

Flemming Lund, ingeniør
fllun@assens.dk Arbejdsopgaver: Vedligeholdelse af kørebaneafmærkning og asfaltbelægninger.

Anette Lyngsie, ingeniør
alyng@assens.dk Arbejdsopgaver: Renholdelse af færdselsarealer, broer, autoværn, fortove, gadelys, signalanlæg, skoleblink, fartvisere.

Jimmy Rahbek Christensen, trafikingeniør
jrchr@assens.dkArbejdsopgaver: Trafiksikkerhed, trafikplanlægning, administration af Vejloven/Privatvejsloven, div. myndighedsopgaver, kampagner, vejdata/trafiktællinger.

Jørgen Erik Hansen, jordbrugsteknolog
jehan@assens.dk Arbejdsopgaver: Geokodning og besigtigelser.

Birthe Pedersen, teknisk assistent
birtp@assens.dkArbejdsopgaver: Administration af opgravningstilladelser, særtransport, midlertidig skiltning til diverse arrangementer, Råden over offentlige arealer/cirkuspladser, havne, opsætning af containere/stilladser m.m., kollektiv trafik, Taxa og særlig servicevejvisning.

Gitte C. Degn, ingeniør
gcdeg@assens.dkArbejdsopgaver: Kantudvidelser, nyanlæg, krydsombygninger, byggemodninger, forpagtning, trafiksikkerhedsprojekter

Margit Toft, administrativ medarbejder
matof@assens.dkArbejdsopgaver: Sekretærteam, lån til betaling af ejendomsskat, approbationer, ESR, ejendomsskat, ejerskifter, salg af erhvervsjord, forpagtning, web-fravær.

Hanne Madsen, administrativ medarbejder
hmads@assens.dkArbejdsopgaver: ESR, ejendomsskat, ejerskifter, ejendomsskatteberegning, kontering, afstemning, matrikelregistrering og backup på lån til betaling af ejendomsskatter.Miljø og Natur

Miljø og Natur
Tlf. 64 74 75 11


Miljø- og naturchef:
Annette Bæk
Tlf: 64 74 72 93
annba@assens.dk


Industri
Opgaver vedr. miljøgodkendelser og spildevandstilladelser til industri samt tilsyn med industrivirksomheder, vindmøller og svømmebassiner.


Anders Klenow
ankle@assens.dk Arbejdsopgaver: Tilsyn i Ebberup, Haarby og Glamsbjerg Nord, affald og klager i områderne.

Britta Tinghus
briti@assens.dk Arbejdsopgaver: Tilsyn i Assens området – miljøgodkendelser, spildevandstilladelser, vindmøller, støj og risiko-virksomhed.

Dorthe Toft
dorto@assens.dk 
Arbejdsopgaver: Tilsyn i Vissenbjerg, affaldsplanlægning, miljøgodkendelser, spildevandstilladelser.

Charlotte J. Eriksen
cjeri@assens.dk Arbejdsopgaver: Affaldsplanlægning,
affaldsregulativer, tilsyn, klagesager.

Klaus Hougaard
klahn@assens.dk Arbejdsopgaver:
Tilsyn i Aarup området – miljøgodkendelser, spildevandstilladelser og risiko-virksomhed.

Jord og vand

Opgaver vedr. vandforsyning, grundvand, spildevand, regnvand, jord, forurening, jordvarme, olietanke, rottebekæmpelse og råstoffer.

Katrine Juul Larsen
kajla@assens.dk Arbejdsopgaver: Spildevand, regnvand, klimatilpasning, råstoffer.

Gunilla D. Ørbech
gunil@assens.dkArbejdsopgaver: Spildevand, regnvand, klimatilpasning, vandplaner, vådområder.

Kirsten Nielsen
kinie@assens.dkArbejdsopgaver: Jordforurening, rottebekæmpelse, olietanke og jordvarmeanlæg, jordflytning.

Per Hansen
perha@assens.dkArbejdsopgaver: Grundvand, jordforurening og jordflytning, vandforsyning, jordvarmeanlæg.

Rikke Kirk Andersen
rikan@assens.dkArbejdsopgaver: Grundvand, vandforsyning og råstoffer.

Carsten Nielsen
carni@assens.dkArbejdsopgaver: Grundvand, brønde og boringer, spildevand i det åbne land.

Aase Mortensen
aamor@assens.dk
Registrerings-, styringsopgaver, enkeltindvindere, olietanke, rotter, jordvarme og spildevand.

Anni Gade
agade@assens.dk Arbejdsopgaver: Sekretæropgaver.

Natur
Opgaver vedr. vandløb, vådområder, bygge- og beskyttelseslinjer (å, sø, skov, fortidsminder og kirker), friluftsreklamer, campingreglement, bræmmekontrol, beskyttede naturområder, beskyttede diger, fredede områder og naturpleje.

Claus N. Larsen, Miljøsagsbehandler
cnlar@assens.dkArbejdsopgaver: Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer (å, sø, skov, fortidsminde og kirke)friluftsreklamer, campingreglement, GIS.

Ida Kirstine Søkilde Jelnes
idasj@assens.dkArbejdsopgaver: Beskyttede naturområder, beskyttede diger, fredede områder, naturpleje og stier/adgang i det åbne land, Kæmpe-Bjørneklo.

Kim Walsted Knudsen
kiwak@assens.dkArbejdsopgaver: Beskyttede naturområder, beskyttede diger, fredede områder, naturpleje og stier/adgang i det åbne land, Kæmpe-Bjørneklo.

Ina Maria Hansson,
imhan@assens.dk Arbejdsopgaver: Beskyttede naturområder, beskyttede diger, fredede områder, naturpleje og stier/adgang i det åbne land, hundeskove, blå flag, badestrande og diverse friluftsaktiviteter.

Jesper Kirkegaard
jkirk@assens.dkArbejdsopgaver: Vandløb, vedligeholdelse, sandfang, bræmmer, mindre restaureringer, vandplaner og vådområder, Kæmpe-Bjørneklo.

Birgitte Breum Knudsen
bibkn@assens.dk Arbejdsopgaver: Vådområdeprojekter, vandløb, restaurering af vandløb, vandplaner, private drænsager og Kæmpe-Bjørneklo, naturvejledning

Peter T. Worm
petow@assens.dk Arbejdsopgaver: Vandløb, vedligeholdelse, sandfang,
restaurering af vandløb, private drænsager, skovrejsning og bade- og bådebroer.

Hans Ole Hansen
hohan@assens.dkArbejdsopgaver: Natur- og friluftsstrategi, stier/adgang i det åbne land, naturpleje og restaurering af vandløb

Landbrug
Opgaver vedr. miljøgodkendelse og tilsyn med landbrug, slamudbringning.
Kommunens miljøvagt i åbningstiden mobil: 29 37 91 37.

Ove Johansen
jojoh@assens.dkArbejdsopgaver: Miljøgodkendelse landbrug, slamudbringning.

Steen Per Andersen
stepa@assens.dkArbejdsopgaver: Kommunens miljøvagt i åbningstiden 29 37 91 37, tilladelser og tilsyn landbrug.

Trine Bonrud Helleskov
tbnie@assens.dkArbejdsopgaver: Miljøgodkendelser, tilsyn landbrug.
Entreprenørgården

Freddy Nielsen
Driftsleder
Tlf.: 64 74 67 91
Mobil: 23 29 39 90
fhnie@assens.dkArbejdsopgaver: Leder af Entreprenørgården.

Henrik Jacobsen
Formand
Tlf.: 64 74 67 96
Mobil: 25 23 29 52
hejac@assens.dkArbejdsopgaver: Kørebanearealer, færdselstavler og kantpæle, autoværn, vejafvanding, rabatarealer i landområder, hegnsklipning, gadefejning. Vagthavende ved vintertjeneste.


Elisabeth Bonde
Formand
Tlf.: 64 74 67 94
Mobil: 23 72 18 28
elbon@assens.dkArbejdsopgaver: Parker, legepladser, skov og naturopgaver, idrætsanlæg, strandområder, kolonihaver, stier, vejtræer, rabatarealer i byområder, hegn-og hækklipning, offentlige toiletter, rastepladser, læskure. Vagthavende ved vintertjeneste.

Susanne Jensen 
Økonomimedarbejder
Tlf.: 64 74 68 00
Mobil: 20 80 79 14
stjen@assens.dkArbejdsopgaver: ressourcestyring, økonomi, fakturering, indberetning af arbejdssedler, registrering af sygefravær, løn.

Gitte Trolle Eggers
Kontorassistent
Tlf.: 64 74 67 92
Mobil: 20 80 79 15
gtegg@assens.dkArbejdsopgaver: Opus, ressourcestyring, fakturering, registrering af sygefravær, indberetning af arbejdssedler, ledningsoplysninger, diverse ad-hoc opgaver for Entreprenørgården.

Claus Hansen
Skov og landskabsingeniør
Tlf.: 64 74 67 93
Mobil: 23 29 42 73
claha@assens.dkArbejdsopgaver: Skovdrift, opmåling, kort og gisopgaver, vintertjeneste, diverse ad-hoc opgaver for Entreprenørgården.

Lisbeth Sørensen
Miljøtekniker
Mobil: 29 21 08 05
lipso@assens.dkArbejdsopgaver: Opmåling, kort og gisopgaver, diverse ad-hoc opgaver for Entreprenørgården.

Nete Madsen
Laborant
nemad@assens.dk Arbejdsopgaver: udførelseskontrol på jord, grus og asfalt.
Siden er oprettet 15.12.2006. Siden er opdateret 19.03.2015.
Har du kommentarer til hjemmesiden, så send en mail til webredaktionen.