Assens Kommune

Din direkte vej til de områder, der hører under By, Land og kultur:

Vidste du
Flyttilassens.dk
 - At du nemt kan få et overblik over skoler, byggegrunde, fritidsaktiviteter, m.m. i Assens Kommune? Vi har samlet det hele på vores tilflytterportal. 

By, Land og Kultur

Kontakt os

Ring til os

Vi har lavet en række direkte telefonnumre til de forskellige områder, så din vej til os bliver hurtigere og mere tilgængelig.

Du vil altid være sikker på, at få en medarbejder at tale med.

Miljø og natur
Tlf.
64 74 75 11

Byg
Tlf. 64 74 75 19

Plan 
Tlf. 64 74 75 20

Kultur
Tlf. 64 74 75 07

Trafik
Tlf. 64 74 75 08

Ejendomsskat
Tlf.  64 74 75 08

 

Adresse

By, Land og Kultur
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Assens Forsyning A/S
Skovvej 2B
5610 Assens
Tlf. 63 44 90 00

Assens Forsynings hjemmeside

Telefon- og åbningstider i By, Land og Kultur

Gå direkte til medarbejderne i By, Land og KulturTelefon- og åbningstider
i  By, Land og Kultur 

 

Mandag 10.00 - 15.00
Tirsdag 10.00 - 15.00
Onsdag 10.00 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 13.00


Direktør for By, Land og Kultur

Thomas Barfoed
Tlf: 64 74 72 01
thbar@assens.dkDin direkte vej til de afdelinger der hører under By, Land og Kultur:Byg

Byg
Tlf. 64 74 75 19 


Trafik og Byg chef
Lars Evald Jensen
Tlf: 64 74 72 36

Myndighedsafdelingen

Byggesag

Send en mail til Myndighedsafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.


Hans Jørgen Pedersen byggesagsbehandler

Mette Madsen byggesagsbehandler

Frank Skytte
byggesagsbehandler  

Tea Holm byggesagsbehandlerBeredskab Fyn

Arbejdsopgaver: Brandteknisk byggesagsbehandling, lovpligtige brandsyn, fyrværkeri lovgivningen, større bål og markafbrænding m.v., henvendelse vedr. brand og akutte forureninger.

BBR

Send en mail til BBR   
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.

Hans Jørgen Pedersen
Registerfører i BBR. Arbejdsopgaver vedr. BBR: bygninger og adresser (vedr. afløb, vand, olietanke og jordvarme skal du kontakte Miljøafdelingen)

 

Bygningsvedligeholdelses-
afdelingen

Arbejdsopgaver:
Kommunale bygge- og anlægsopgaver
Vedligehold af kommunale bygninger
Energirenovering/-optimering af kommunale bygninger
Energimærkning af kommunale bygninger
Skimmeltilsyn

Send en mail til Team Byggeri og Energi
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.


Ib Meldgaard Christiansen,
bygningskonstruktør

Holger Sørensen, bygningskonstruktør

Søren Holm,
tekniker

Pernille Rosenberg Fløjborg
, bygningskonstruktør

Torben Andersen,
energivejleder

Kent Logie Damkjer,
tekniker

Michael Revheim Würtz,
bygningskonstruktør  

 

Rengøringsteam Assens Kommune

Send en mail til Rengøringsteamet
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.  

Mariann Lindemose, Rengøringsleder

Lars Kallesø tilsynsassistentBeredskabet

Beredskabet
Rådhus Allé 5
5610 Assens


Har du spørgsmål til beredskabet kan du sende en mail til Beredskabet
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr. 

 

Beredskabschef:
Lars Evald Jensen
 
Tlf: 64 74 72 36
Mobil: 24 86 20 40

Jens Thorsen,
Brandteknisk konsulent
Mobil: 23 43 33 69
Arbejdsopgaver: Brandteknisk byggesagsbehandling, lovpligtige brandsyn, fyrværkeri lovgivningen, større bål og markafbrænding m.v., henvendelse vedr. brand og akutte forureninger.

Margit Toft
Tlf: 64 74 72 02
Arbejdsopgaver: Sekretæropgaver, ESDH-superbruger, indberetning ODIN.

Tea Holm
Tlf: 64 74 72 45
Arbejdsopgaver: midlertidige overnatning på skoler, institutioner m.v., vedligeholdelse af brandhanenettet.


 Plan og Kultur

Plan- og kulturchef
Peter Nielsen

Tlf: 64 74 73 75

Plan

Tlf: 64 74 75 20
Send en mail til Plan

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr. 

Ann-Mett M. Sepstrup, planlægger
Arbejdsopgaver: Kommuneplan, lokalplanlægning, miljøvurdering, planlægning i landområder, bygnings- fornyelse, vindmøller, kultur-miljø.

Karin Kærgaard, planlægger
Arbejdsopgaver: Kommuneplan, planstrategi, Strategi Fyn.

Pia Damkjær Pedersen, planlægger
Arbejdsopgaver: Fysisk planlægning, kommuneplan, varmeplanadministration, lokalplanlægning.

Esther Jensen, planlægger
Arbejdsopgaver: Fysisk planlægning, kommuneplan, lokalplanlægning, udstykningssager.

Mona Nielsen, teknisk designer
Arbejdsopgaver: Landzoneadministration, udstykningssager, avancebeskatning, påtegning af deklarationer efter Planlovens § 42

Erik Bossen, planlægger
Arbejdsopgaver: Strategi Fyn, temaplaner, struktur- og lokalplanlægning, områdefornyelse, byudviklingsprojekter, miljøvurdering og VVM.

Helle P. Jonassen, teknisk tegner
Arbejdsopgaver: Kortværk, temategninger, layout- og informationsmateriale, GIS, webredaktør, intranet.

Anders Dam, Arkitekt
Arbejdsopgaver: Udarbejdelse af udviklingsplaner for de større byer i kommunen (Vissenbjerg, Aarup, Tommerup, Glamsbjerg, Haarby og Assens).

Peter Jacob Rask, Arkitekt
Arbejdsopgaver: Pulje til Landsbyfornyelse

Morten Larsen, teknisk assistent
Arbejdsopgaver: Vejdata/trafiktællinger, GIS og skel mod vejen.

Steen Søgaard, Landdistriktskoordinator
Mobil: 51 37 44 61
stspe@assens.dk Arbejdsopgaver: Landdistriktsudvikling, byplaner, udvikling af lokalsamfund, projekt- og processtøtte.

Kultur

Tlf. 64 74 75 07
Send en mail til Kultur

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr. 

Katrine West, Kultur- og fritidskonsulent
Arbejdsopgaver: Kulturprojekter, vandrerhjem, teater, venskabsbyer, biografer, biblioteker, frie kulturmidler, Kulturhuse, Borgerhuse, Forsamlingshuse, Assens Kunstråd, Willemoesprisen og Den Fynske Kulturpris.

Lise Christoffersen, administrativ medarbejder
Arbejdsopgaver: udbetaling af tilskud, ajourføring af foreningsoplysninger, Web-betaling, web-redaktør, post, ESDH, arkivansvarlig, dagsorden

Bodil Christensen, fuldmægtig
Arbejdsopgaver: aftenskoler, foreninger, fritidsaktiviteter udenfor loven, økonomi, hallerne, Folkeoplysningsudvalget

Karina Sund Jensen, økonomimedarbejder
Arbejdsopgaver: Øvrige bogføringer, udbetalinger, fakturering, rapportering og andre økonomirelaterede opgaver i By, Land og Kultur. Opfølgning på uddannelse og jobrotation. Økonomimedarbejder i Rengøringsteam. Sagsbehandler i BOSSINF. OPUS-superbruger.

Mette Schmidt Hansen, administrativ medarbejder
Arbejdsopgaver: web-redaktør hjemmeside og Aksen, proceskonsulent, oplæringsansvarlig for kontorelever i BLK, ejendomsoplysningsskemaer, Hegnsyn, papirpost. FTR/TR HK.

Bente Rasmussen, administrativ medarbejder
Arbejdsopgaver: Sekretær for direktør, tværgående koordinering/opfølgning - chefgruppe, politikere og medarbejdere, sekretær for FællesMED-By, Land og Kultur, Innovatør, deltager i tværgående arbejdsgrupper.Trafik

Trafik
Tlf. 64 74 75 08 
Send en mail til Trafik
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.

 

Trafik og Byg chef
Lars Evald Jensen
Tlf: 64 74 72 36


Peter Laier Petersen, ingeniør
Arbejdsopgaver: Vintertjeneste, vejafvanding, laboratoriet, rabat vedligeholdelse.

Flemming Lund, ingeniør
Arbejdsopgaver: Vedligeholdelse af kørebaneafmærkning og asfaltbelægninger.

Anette Lyngsie, ingeniør
Arbejdsopgaver: Renholdelse af færdselsarealer, broer, autoværn, fortove, gadelys, signalanlæg, skoleblink, fartvisere.

Jimmy Rahbek Christensen, trafikingeniør
Arbejdsopgaver: Trafiksikkerhed, trafikplanlægning, administration af Vejloven/Privatvejsloven, div. myndighedsopgaver, kampagner, vejdata/trafiktællinger.

Lisbeth Fuglsø, myndighedsbehandler
Arbejdsopgaver: Myndighedsopgaver, rådighed over offentlige og private fællesveje, opfølgning af igangværende og udvikling af trafiksikkerhed og cyklisme, afholdelse af kampagner og koordinering af kollektiv trafik i samarbejde med Fynbus.

Birthe Pedersen, teknisk assistent
Arbejdsopgaver: Administration af opgravningstilladelser, særtransport, midlertidig skiltning til diverse arrangementer, Råden over offentlige arealer/cirkuspladser, havne, opsætning af containere/stilladser m.m., kollektiv trafik, Taxa og særlig servicevejvisning.

Gitte C. Degn, ingeniør
Arbejdsopgaver: Kantudvidelser, nyanlæg, krydsombygninger, byggemodninger, forpagtning, trafiksikkerhedsprojekter

Jørgen Erik Hansen, jordbrugsteknolog
Arbejdsopgaver: Geokodning og besigtigelser.

Margit Toft, administrativ medarbejder
Arbejdsopgaver: Sekretærteam, lån til betaling af ejendomsskat, approbationer, ESR, ejendomsskat, ejerskifter, salg af erhvervsjord, forpagtning, web-fravær.

Hanne Madsen, administrativ medarbejder
Arbejdsopgaver: ESR, ejendomsskat, ejerskifter, ejendomsskatteberegning, kontering, afstemning, matrikelregistrering og backup på lån til betaling af ejendomsskatter.Miljø og Natur

Miljø og Natur
Tlf. 64 74 75 11

Send en mail til Miljø og Natur
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.

Miljø- og naturchef:
Annette Bæk
Tlf: 64 74 72 93

Industri

Opgaver vedr. miljøgodkendelser og spildevandstilladelser til industri samt tilsyn med industrivirksomheder, vindmøller og svømmebassiner.

Anders Klenow
Arbejdsopgaver: Tilsyn i Ebberup, Haarby og Glamsbjerg Nord, affald og klager i områderne.

Britta Tinghus
Arbejdsopgaver: Tilsyn i Assens området – miljøgodkendelser, spildevandstilladelser, vindmøller, støj og risiko-virksomhed.

Dorthe Toft
Arbejdsopgaver: Tilsyn i Vissenbjerg, affaldsplanlægning, miljøgodkendelser, spildevandstilladelser.

Charlotte J. Eriksen
Arbejdsopgaver: Affaldsplanlægning, affaldsregulativer, tilsyn, klagesager.

Klaus Hougaard
Arbejdsopgaver: Tilsyn i Aarup området – miljøgodkendelser, spildevandstilladelser og risiko-virksomhed.


Jord og vand

Opgaver vedr. vandforsyning, grundvand, spildevand, regnvand, jord, forurening, jordvarme, olietanke, rottebekæmpelse og råstoffer.

Katrine Juul Larsen
Arbejdsopgaver: Spildevand, regnvand, klimatilpasning, råstoffer.

Gunilla D. Ørbech
Arbejdsopgaver: Spildevand, regnvand, klimatilpasning, vandplaner, vådområder.

Kirsten Nielsen
Arbejdsopgaver: Jordforurening, rottebekæmpelse, olietanke og jordvarmeanlæg, jordflytning.

Per Hansen
Arbejdsopgaver: Grundvand, jordforurening og jordflytning, vandforsyning, jordvarmeanlæg.

Rikke Kirk Andersen
Arbejdsopgaver: Grundvand, vandforsyning og råstoffer.

Carsten Nielsen
Arbejdsopgaver: Grundvand, brønde og boringer, spildevand i det åbne land.

Anni Gade
Arbejdsopgaver: Sekretæropgaver.

Rasmus Kruse Bro
Arbejdsopgaver: Spildevand, regnvand, klimatilpasning og spildevand i det åbne land. 

Natur

Opgaver vedr. vandløb, vådområder, bygge- og beskyttelseslinjer (å, sø, skov, fortidsminder og kirker), friluftsreklamer, campingreglement, bræmmekontrol, beskyttede naturområder, beskyttede diger, fredede områder og naturpleje.

Claus N. Larsen
Arbejdsopgaver: Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer (å, sø, skov, fortidsminde og kirke)friluftsreklamer, campingreglement, GIS.

Ida Kirstine Søkilde Jelnes
Arbejdsopgaver: Beskyttede naturområder, beskyttede diger, fredede områder, naturpleje og stier/adgang i det åbne land, Kæmpe-Bjørneklo.

Kim Walsted Knudsen
Arbejdsopgaver: Beskyttede naturområder, beskyttede diger, fredede områder, naturpleje og stier/adgang i det åbne land, Kæmpe-Bjørneklo.

Ina Maria Hansson
Arbejdsopgaver: Beskyttede naturområder, beskyttede diger, fredede områder, naturpleje og stier/adgang i det åbne land, hundeskove, blå flag, badestrande og diverse friluftsaktiviteter.

Birgitte Breum Knudsen
Arbejdsopgaver: Vådområdeprojekter, vandløb, restaurering af vandløb, vandplaner, private drænsager og Kæmpe-Bjørneklo, naturvejledning.

Peter T. Worm
Arbejdsopgaver: Vandløb, vedligeholdelse, sandfang, restaurering af vandløb, private drænsager, skovrejsning og bade- og bådebroer.

Hans Ole Hansen
Arbejdsopgaver: Natur- og friluftsstrategi, stier/adgang i det åbne land, naturpleje og restaurering af vandløb.

Jannik Seslef
Arbejdsopgaver: Vådområdeprojekter, vandplaner, restaurering af vandløb og vandløbsvedligeholdelse.

Christian Heller
Arbejdsopgaver: Naturvejledning, friluftsvejledning, Bågø Naturcenter.
naturvejledning@assens.dk


Landbrug

Opgaver vedr. miljøgodkendelse og tilsyn med landbrug, slamudbringning.
Kommunens miljøvagt i åbningstiden mobil: 29 37 91 37.

Ove Johansen
Arbejdsopgaver: Miljøgodkendelse landbrug, slamudbringning.

Steen Per Andersen
Arbejdsopgaver: Kommunens miljøvagt i åbningstiden 29 37 91 37, tilladelser og tilsyn landbrug.

Trine Bonrud Helleskov
Arbejdsopgaver: Miljøgodkendelser, tilsyn landbrug.

Jakob Soelberg
Arbejdsopgaver: Tilsyn landbrug. Entreprenørgården

Send en mail til Entreprenørgården
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.


Freddy Nielsen

Driftsleder
Tlf.: 64 74 67 91
Arbejdsopgaver: Leder af Entreprenørgården.

Henrik Jacobsen
Formand
Tlf.: 64 74 67 96
Arbejdsopgaver: Kørebanearealer, færdselstavler og kantpæle, autoværn, vejafvanding, rabatarealer i landområder, hegnsklipning, gadefejning. Vagthavende ved vintertjeneste.

Elisabeth Bonde
Formand
Tlf.: 64 74 67 94
Arbejdsopgaver: Parker, legepladser, skov og naturopgaver, idrætsanlæg, strandområder, kolonihaver, stier, vejtræer, rabatarealer i byområder, hegn-og hækklipning, offentlige toiletter, rastepladser, læskure. Vagthavende ved vintertjeneste.

Susanne Jensen 
Økonomimedarbejder
Tlf.: 64 74 68 00
Mobil: 20 80 79 14
Arbejdsopgaver: ressourcestyring, økonomi, fakturering, indberetning af arbejdssedler, registrering af sygefravær, løn.

Gitte Trolle Eggers
Kontorassistent
Tlf.: 64 74 67 92
Mobil: 20 80 79 15
Arbejdsopgaver: Opus, ressourcestyring, fakturering, registrering af sygefravær, indberetning af arbejdssedler, ledningsoplysninger, diverse ad-hoc opgaver for Entreprenørgården.

Claus Hansen
Skov og landskabsingeniør
Tlf.: 64 74 67 93
Mobil: 23 29 42 73
Arbejdsopgaver: Skovdrift, opmåling, kort og gisopgaver, vintertjeneste, diverse ad-hoc opgaver for Entreprenørgården.

Lisbeth Sørensen
Miljøtekniker
Mobil: 29 21 08 05
Arbejdsopgaver: Opmåling, kort og gisopgaver, diverse ad-hoc opgaver for Entreprenørgården.

Nete Madsen
Laborant
Arbejdsopgaver: udførelseskontrol på jord, grus og asfalt.
Siden er oprettet 15.12.2006. Siden er opdateret 05.01.2016.
Har du kommentarer til hjemmesiden, så send en mail til webredaktionen.