Assens Kommune
Vidste du
Natur Strategi
Vidste du at Assens Kommune har sin egen facebook side for Natur og Friluftsliv?

Børn og Undervisning

Kontakt os

Børn og Unge, SSP og familieplejekonsulenter:
Tlf 64 74 75 17

BØRN/UNGE VAGTEN
Tlf. 51 37 44 35
Akutte henvendelser uden for sagsbehandlernes telefontid.

BØRN/UNGE DØGNVAGTEN
Tlf. 29 36 55 28

Medarbejderoversigt:

Administration og pladsanvisning: Velfærdsstaben

PPR, Familiehusene og Heldagsskolen: PPR og Familieindsatser

Unge (15 til 30 år) og SSP (Skole, Social, Politi): Ungeenhed

Sundhedsplejen, tandplejen og ergo- og fysioterapeutisk børneteam: Børnesundhed

Børn og Unge, Børn og Unge Handicap:Børn og Unge

Dagplejen

Telefon- og åbningstider:

Mandag 10.00 - 15.00

Tirsdag 10.00 - 15.00

Onsdag 10.00 - 15.00

Torsdag 10.00 - 17.00

Fredag 10.00 - 13.00

Adresse:

Familie, unge og uddannelse
Assens Rådhus
Rådhus Allè 5
5610 Assens

Dagtilbud og Skole
Assens Rådhus
Rådhus Allè 5
5610 AssensDirektører

Direktør for Velfærd:

Henrik Juul Kjær (Tiltræder 1.maj 2014)

Vicedirektør for Familie, Unge og Uddannelse:

Morten Madsen
Tlf: 64 74 64 33
momad@assens.dk

Vicedirektør for Dagtilbud og Skole:

Esben Krægpøth
Tlf: 64 74 64 46
eskra@assens.dk

 Velfærdsstaben

Stabsleder
Lene Nakel Knudsen
Tlf: 64 74 71 02
lehan@assens.dk

Birgitte Bro, sekretær
Tlf. 64 74 71 09
bibro@assens.dk
Arbejdsopgaver: Sekretariatsteam, sekretær for socialchef og sundhedschef, superbruger på ESDH og PowerPoint

Gitte Foged, sekretær
Tlf. 64 74 71 08
gifog@assens.dk
Arbejdsopgaver: Sekretariatsteam, sekretær for direktør, administrator på tilbudsportalen.

Janni Kirstine Juel Therkelsen, kontorelev
Tlf. 64 74 71 58
jkjth@assens.dk

Marianne Larsen, administrativ sagsbehandler
malar@assens.dk Arbejdsopgaver: Administrative og økonomiske arbejdsopgaver vedr. elever i specialpædagogiske tilbud, kørsel af elever i specialtilbud, tilskud til elever på specialefterskoler, 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, entreprenør- og rammeaftaler, EGU.

Dorte Hauge Antonsen, administrativ sagsbehandler
dhant@assens.dk Arbejdsopgaver: Projektopgaver, administrative opgaver for Børn og Familie-området, webbetaling, webredaktør, Nyhedsbrev.

Charlotte Andersen, kontormedhjælper
chand@assens.dk Arbejdsopgaver: Post, Indkøb, Ad hoc opgaver.

Gitte Nielsen, pædagogisk administrativ konsulent
gitni@assens.dk
Arbejdsopgaver: Pædagogisk udvikling på dagtilbudsområdet, Kvalitets- og udviklingstilsyn, sparring og implementering af ministerielle og kommunale politikker og tværgående udviklingsopgaver.

Lene Vagtholm, pædagogisk administrativ konsulent
levag@assens.dk
Arbejdsopgaver: Implementering af den nye folkeskolereform, de lovpligtige kvalitetsrapporter for skoleområdet og andre udviklingsopgaver.

  

Pladsanvisningen:

Annette Bay Andersen
Tlf: 64 74 64 34
anbay@assens.dk

Susanne Schwartz
Tlf: 64 74 64 42
sschw@assens.dk

 

Pia Wöllner
Tlf: 64 74 73 67
piwol@assens.dk
Arbejdsopgaver: Udviklings- og projektopgaver inden for Social, Sundhed og Arbejdsmarked.
Tovholder på udviklingsstrategi og styringsaftale vedrørende det specialiserede socialområde.

Lena Nielsen
Tlf: 64 74 71 10
lniel@assens.dk
Arbejdsopgaver: Udviklings- og projektopgaver inden for Social, Sundhed og Arbejdsmarked. Tovholder på sundhedsaftaler og Assens Kommunes Sundhedspolitik. Kontaktperson for Kommunalt lægeligt udvalg og Sundhedsforum.

Lotte Saxdorff Brinkmann 
Tlf. 64 74 70 65 / 29 46 03 19
lobri@assens.dk
Arbejdsopgaver: Koordinator for Rehabiliteringsteamet

Elsebeth Gedde
Tlf. 64 74 71 33
elged@assens.dk

Marlene Bruun, administrativ sagsbehandler
Tlf: 64 74 64 69
mabru@assens.dk
Arbejdsopgaver: Aftaler/bevilling af kørsel og sygekørsel af folkeskoleelever. Ungdomsskolen. Folkeskolen. Superbruger af KMD-Matrix

Tina Rønstrup, administrativ sagsbehandler
Tlf: 64 74 68 84
tiron@assens.dk
Arbejdsopgaver: KMD-elevsystem. Betaling af regninger på skoleområdet. Opkrævning af andre kommuner. Superbruger på OPUS-systemet.


 

Børn og familie

Administrative medarbejdere:
Mette Østergaard, overassistent
meost@assens.dk Arbejdsopgaver: administrativ medarbejder, administrative opgaver for børn og ungeområdet, administrative opgaver for SSP-området, sekretær for visitationsudvalget, administrative opgaver for børn og ungeudvalg, øvrige ad hoc opgaver for børn og ungechef, telefonisk og personlig kundebetjening.
Diana Toft, fuldmægtig
diato@assens.dk
Arbejdsopgaver: økonomi- og foranstaltningsstyring, administrative opgaver for Børn/Unge, superbruger/underviser i Acadre, web-redaktør, praktikansvarlig, bistand til Børn og Undervisning i esdh, telefonisk og personlig kundebetjening.PPR og Familieindsatser

Mette Lindkær, afdelingsleder
Tlf: 64 74 67 73
melin@assens.dkPPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

PPR
Rådhus Allé 5, 5610 Assens
Tlf: 64 74 67 71


Sekretær:

Annette Karlsson Pedersen
Tlf: 64 74 67 71
ankpe@assens.dk

Psykologer:

Allan Nielsen
Tlf: 64 74 67 61 
allni@assens.dk
 
Johnny Gydesen
Tlf: 64 74 67 64
jogyd@assens.dk

Peter Tranberg
Tlf: 64 74 67 74
ptran@assens.dk

Lene Kiel Jespersen
Tlf: 64 74 67 65
lkiej@assens.dk

Aase Schmidt
Tlf: 64 74 67 76
aasch@assens.dk

Christina Scheel Meyer
Tlf: 64 74 67 63
clund@assens.dk

Judith Ilum Danielsen
Tlf. 64 74 67 62
judan@assens.dk

Tale/hørepædagoger:

Dorte Digens
Tlf: 64 74 67 66
dodig@assens.dk

Krista Svane Lund
Tlf: 64 74 67 77
kslun@assens.dk

Mette Ravn
Tlf: 64 74 67 67
merav@assens.dk

Tale/hørekonsulent:

Hanne Bavnhøj Jensen
Tlf: 64 74 67 68
hbjen@assens.dk

Læsekonsulent:

Ella Jacobsen
Tlf: 64 74 67 70
eljac@assens.dk

Specialpædagogisk koordinator:

Lone Boas Andersen
Tlf.: 64 74 64 02 
loboa@assens.dkSpecialpæd. tilbud 6 - 18 år, den treårige ungdomsuddannelse (STU), indledende vejledning til familier med børn med funktionsnedsættelse.

AKT-konsulent:

Simon Ette Ilsøe
Tlf.: 64 74 67 72
simil@assens.dk

Ressourcepædagoger:

Regina Tømmerup
Tlf.: 21 16 48 18
regit@assens.dk

Elsemarie Nielsen
Tlf.: 29 45 24 51
elsen@assens.dk


 Familiehus Syd

Dækker området Assens, Haarby og Glamsbjerg
Willemoesgade 15 C
5610 Assens

Tlf. 64 74 68 30

Log på Digital Post
(Du skal logge ind med NemId. Mailforbindelsen er sikker, så du kan skrive personlige oplysninger i mailen)

Tilmeld dig Digital Post

Leder & familiebehandler
Helle Håkonsson
Tlf. 64 74 68 36
Mobil: 29 36 55 51
hehaa@assens.dk

Familiebehandler
Henrik Jørgensen
Tlf.: 64 74 68 31
henjo@assens.dk

Praktisk pædagogisk funktionsstøtte
Susanne Hansen
Tlf.: 64 74 66 59
Mobil: 24 75 88 05
suhan@assens.dk

Familiebehandler
Liselotte Lægteskov
Tlf.: 64 74 68 34
lilka@assens.dk

Familiebehandler
Jonna Ankjær Hummelgaard
Tlf.:64 74 68 33
joahu@assens.dk

Familiebehandler
Charlotte Anicka
Tlf.: 64 74 68 32
chani@assens.dk

Diplompædagog (praktisk pædagogisk funktionsstøtte)
Henning Hermes Petersen
Tlf.: 64 74 66 96 og 23 82 63 66
hepet@assens.dk


 Familiehus Nord

Dækker området Tommerup, Vissenbjerg og Aarup
Møllebakken 22 A
5690 Tommerup

Tlf. 64 74 66 50

Log på Digital Post
(Du skal logge ind med NemId. Mailforbindelsen er sikker, så du kan skrive personlige oplysninger i mailen)

Tilmeld dig Digital Post

Leder, cand. psych.
Henri Heijkoop
Tlf. 64 74 66 52
hehei@assens.dk

Familiebehandler
Charlotte Grønning
Tlf: 64 74 68 13

Familiebehandler
Inger Grethe Hougesen
Tlf: 64 74 66 53

Familiebehandler
Hanne Hovgaard
Tlf. 64 74 66 51

Familiebehandler
Bjarne Bruun
Tlf: 64 74 68 52

Familiebehandler
Hanne Kristine Bang Jochumsen
Tlf 64 74 66 55Børne- og familiepsykologerne

Børne- og familiepsykologerne
Familiehus Nord
Møllebakken 22 A
5690 Tommerup

Leder, cand. psych.
Henri Heijkoop
Tlf. 64 74 66 52
hehei@assens.dk

Psykolog, cand. psych.
Linda Levin Pedersen
Tlf.: 64 74 71 36 
llped@assens.dk

Psykolog, cand. psych.
Lene Koefoed
Tlf: 64 74 67 75
lekof@assens.dk 
Arbejdsopgaver: terapeutisk behandling, psykologiske undersøgelser, konsulent for B/U sagsbehandlere. Henvisning via børne- og ungesagsbehandler.

Ungeenhed

Afdelingsleder, vakant


Ungeenhed: Myndighed og visitation 15-30 år

Lars G. Hansen
Tlf: 64 74 70 20
lghan@assens.dk

Lene Broen
Tlf: 64 74 70 11
lebro@assens.dk

Lisbeth Christensen
Tlf: 64 74 70 19
lisbc@assens.dk

Lisbeth Møller
Tlf. 64 74 64 89
lisbm@assens.dk

Letthi Mee Pedersen
Tlf. 64 74 70 60
lempe@assens.dk

 

Anne-Dorte Drud Larsen
Tlf. 64 74 64 24
adola@assens.dk

Anna Jensen
Tlf. 64 74 64 49
annaj@assens.dk

Pia Eithz Jørgensen
Tlf. 64 74 64 30
pieij@assens.dk

Anne-Marie Nørballe
Tlf. 64 74 64 07
anman@assens.dk

Anne Marie Plough Holm
Tlf. 64 74 71 44
ampho@assens.dk

 SSP konsulenter

SSP konsulenter:

John Nielsen

Tlf: 64 74 64 18
Mobil: 29 62 58 50
jmnie@assens.dk Arbejdsopgaver: SSP-koordinator. Tilknyttet Aarup og Vissenbjerg

Malene Martinsen
Mobil: 24 67 76 88
marti@assens.dk Arbejdsopgaver: Tilknyttet Glamsbjerg og Assens

Marie Mepham
Mobil: 24 79 38 21
marme@assens.dk Arbejdsopgaver: Tilknyttet Tommerup og Haarby

Jesper Gamdrup Larsen
Mobil: 24 60 56 02
jegla@assens.dk Arbejdsopgaver: Opsøgende arbejde i Assens KommuneBørnesundhed

Jette Lauvring, afdelingsleder
Tlf: 64 74 64 06
jelau@assens.dkSundhedsplejen

 www.sundhedsplejen.assens.dk

Sundhedsplejen er delt op i fire distrikter og er fysisk placeret i kommunens to Børne- og Familiecentre.
 
Telefontider for sundhedsplejen
Mandag 8.00-9.00
Onsdag 8.00-9.00
Torsdag 8.00-9.00
Fredag 8.00-9.00


SUNDHEDSPLEJEN SYD
Willemoesgade 15C 1tv.,
5610 Assens

Assens-området:

Anni Værge
Tlf. 64 74 67 09
abvar@assens.dk

Dorthe Hansen
Tlf. 64 74 67 10
dnhan@assens.dk

Birgitte Buch Sørensen
Tlf. 64 74 67 11
bibus@assens.dk

Lisa Nørgaard Nielsen
Tlf. 64 74 67 13
linni@assens.dk


Glamsbjerg/Haarby-området:

Jane Gaunsbæk
Tlf. 64 74 67 00
jagau@assens.dk

Susanne Beiskjær
Tlf. 64 74 67 01
subei@assens.dk

Jette Roelsgaard
Tlf. 64 74 67 02
jeroe@assens.dk

SUNDHEDSPLEJEN NORD
Møllebakken 22
5690 Tommerup

Tommerup-området:

Stine Smith Jacobsen
Tlf. 64 74 66 89
stisj@assens.dk

Mai-britt Thygesen
Tlf.64 74 66 90
mathy@assens.dk

Anja Christoffersen
Tlf. 64 74 66 91
anjac@assens.dk


Vissenbjerg/Aarup-området:

Hanne Kondrup
Tlf. 64 74 68 02
hakon@assens.dk

Rikke Friis Clausen
Tlf. 64 74 68 03
ricla@assens.dk

Tine Søndergård
Tlf. 64 74 68 04
tisoe@assens.dk

Trine Øland Frandsen
Tlf. 64 74 68 05
tofra@assens.dk

Christina Emmely Johnsen
Tlf. 64 74 67 03
cejoh@assens.dk Ergo- og fysioterapeutisk børneteam


Ergoterapeut:

Bettina Christoffersen

Tlf: 64 74 68 72
bettc@assens.dk Kontaktperson i hele kommunen

Børnefysioterapeuter:

Tommerup/Vissenbjerg/Aarup-området:

Lisa Brøgger Nørregaard
Tlf: 64 74 68 60
lbnor@assens.dk

Karoline Winterø
Tlf: 64 74 68 61
kawin@assens.dk


Assens/Glamsbjerg/Haarby-området:

Helle Storgaard
Tlf: 64 74 68 63
hesto@assens.dk

Line Tornøe Dalager
Tlf.: 64 74 66 12
litod@assens.dk 


Tandplejen

Overtandlæge Agnethe Qvist
Tlf. 64 74 66 20
agqvi@assens.dk

Dorthe Jørgensen, profylakseassistent
Tlf: 64 74 71 43
dojor@assens.dk Arbejdsopgaver: administrative opgaver og profylakse
Kommunale Klinikker
Skelvej 29
5610 Assens
Tlf. 64 74 66 26

Skolevej 5
5631 Ebberup
Tlf. 64 74 66 28

Stadionvænget 2
5690 Tommerup
Tlf. 64 74 66 20
Overtandlæge: Agnethe Qvist
E-mail adresse: agqvi@assens.dk


Børn og Unge

Lene Stokholm, afdelingsleder
Tlf: 64 74 64 19
lmsto@assens.dk

Børnehandicap:

Anette Tubæk, socialrådgiver
Tlf: 64 74 71 51
antub@assens.dk Arbejdsopgaver: Børn/unge med handicap, betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Cpr. nr. 01.01-10.05.

Gert Thorsell, socialrådgiver
Tlf: 64 74 71 30
gertt@assens.dk Arbejdsopgaver: Børn/unge med handicap, betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Cpr. nr. 10.06-20.11Børn og Unge

BØRN/UNGE VAGTEN
TLF. 51 37 44 35

Akutte henvendelser uden for sagsbehandlernes telefontid.

BØRN/UNGE DØGNVAGTEN
TLF. 29 36 55 28

Åbningstider:
Mandag-onsdag: kl. 10.00-15.00
Torsdag: kl. 10.00-17.00
Fredag: kl. 10.00-13.00


Lene Stokholm, Afdelingsleder
Tlf: 64 74 64 19 
lmsto@assens.dkArbejdsopgaver: daglig leder for børne- og ungesagsbehandlerne, visitering til oprettelse af socialfaglige børne- og ungesager samt beslutning om iværksættelse af foranstaltninger, visitering til familiehuse.

Helle Lindholm Christensen, fagkonsulent
helic@assens.dk

Teamnummer: 64 74 75 17

Familieplejekonsulenter:

Anne Jørgensen 
anjor@assens.dk Arbejdsopgaver: godkendelse af ansøgninger om tilladelse til døgnpleje og aflastningspleje, tilsyn med plejefamilier, henvendelser vedrørende familieplejeområdet.

Jette Bergholdt
jeber@assens.dk Arbejdsopgaver: kontakt med plejefamilier, godkendelse af og tilsyn med plejefamilier m.m.

Sanne Kehling, vikar
sakeh@assens.dk Arbejdsopgaver: kontakt med plejefamilier, godkendelse af og tilsyn med plejefamilier m.m.

Socialrådgivere:

Helle Eli Hedelund Jensen
hehje@assens.dk Arbejdsopgaver: særlig støtte til børn og unge - Assens

Christina Heldarskard
chhel@assens.dk  Arbejdsopgaver: særlig støtte til børn og unge - Assens

Signe Thorbensen
sthor@assens.dk Arbejdsopgaver: særlig støtte til børn og unge - Assens

Kirsten Hasseltoft Larsen
kihla@assens.dk Arbejdsopgaver: særlig støtte til børn og unge - Glamsbjerg

Mette Hansen
metha@assens.dk Arbejdsopgaver: særlig støtte til børn og unge - Glamsbjerg

Marianne Maaløe
mamaa@assens.dk Arbejdsopgaver: særlig støtte til børn og unge - Haarby

Sif Bern
siber@assens.dk Arbejdsopgaver: særlig støtte til børn og unge - Tommerup

Claus Hyldal Christensen
chchr@assens.dk Arbejdsopgaver: særlig støtte til børn og unge - Aarup

Rusmira Sabanovic
rusab@assens.dk Arbejdsopgaver: særlig støtte til børn og unge - Aarup

Betina Lykkegård Almind 
belyk@assens.dk Arbejdsopgaver: særlig støtte til børn og ungeDagplejen i Assens Kommune

Dagplejen har kontortid:

Mandag-torsdag: 12.30 - 13.30
Fredag: 08.00 - 09.00


Distrikt Assens/Haarby/Glamsbjerg:
Willemoesgade 15 A
5610 Assens

Distrikt Aarup/Vissenbjerg/Tommerup:
Møllebakken 22 A
5690 Tommerup


Distrikt Assens/Haarby/Glamsbjerg:

Aase Lind Nielsen, leder
Tlf: 64 74 68 09
alnie@assens.dk

Maike Rodenberg, souschef
Tlf: 64 74 67 07
marod@assens.dk

Hanne Christiansen, dagplejepædagog
Tlf: 64 74 66 99
hanch@assens.dk

Lene Lindhardt Kristensen, dagplejepædagog
Tlf: 64 74 67 12
llkri@assens.dk
Distrikt Aarup/Vissenbjerg/Tommerup:

Aase Lind Nielsen, leder
Tlf: 64 74 68 09
alnie@assens.dk

Gitte Pedersen, souschef
Tlf: 64 74 68 07
giped@assens.dk

Vita Enevoldsen, dagplejepædagog
Tlf: 64 74 68 06
viene@assens.dk

Pia Skafte, souschef
Tlf: 64 74 66 88
piska@assens.dk

Annette Rasmussen, dagplejepædagog
Tlf: 64 74 66 93
arasm@assens.dk
AddThis
Siden er oprettet 15.12.2006. Siden er opdateret 03.04.2014.
Har du kommentarer til hjemmesiden, så send en mail til webredaktionen.