Assens Kommune
Vidste du
Fyns sundeste arbejdsplads 2011
- at Assens Kommune er kåret som Fyns Sundeste Arbejdsplads i 2011?

Børn og Undervisning

Kontakt os

Børn og Unge, SSP og familieplejekonsulenter:
Tlf 64 74 75 17

BØRN/UNGE VAGTEN
Tlf. 51 37 44 35
Akutte henvendelser uden for sagsbehandlernes telefontid.

BØRN/UNGE DØGNVAGTEN
Tlf. 29 36 55 28

Medarbejderoversigt:

Administration og pladsanvisning: Velfærdsstaben

PPR, Familiehusene og Heldagsskolen: PPR og Familieindsatser

Unge (15 til 30 år) og SSP (Skole, Social, Politi): Ungeenhed

Sundhedsplejen, tandplejen og ergo- og fysioterapeutisk børneteam: Børnesundhed

Børn og Unge, Børn og Unge Handicap:Børn og Unge

Dagplejen

Telefon- og åbningstider:

Mandag 10.00 - 15.00

Tirsdag 10.00 - 15.00

Onsdag 10.00 - 15.00

Torsdag 10.00 - 17.00

Fredag 10.00 - 13.00

Adresse:

Familie, unge og uddannelse
Assens Rådhus
Rådhus Allè 5
5610 Assens

Dagtilbud og Skole
Assens Rådhus
Rådhus Allè 5
5610 AssensDirektører

Direktør for Velfærd:

Henrik Juul Kjær (Tiltræder 1.maj 2014)

Vicedirektør for Familie, Unge og Uddannelse:

Morten Madsen
Tlf: 64 74 64 33
momad@assens.dk

Vicedirektør for Dagtilbud og Skole:

Esben Krægpøth
Tlf: 64 74 64 46
eskra@assens.dk

 Velfærdsstaben

Stabsleder
Lene Nakel Knudsen
Tlf: 64 74 71 02
lehan@assens.dk

Birgitte Bro, sekretær
Tlf. 64 74 71 09
bibro@assens.dk
Arbejdsopgaver: Sekretariatsteam, sekretær for socialchef og sundhedschef, superbruger på ESDH og PowerPoint

Gitte Foged, sekretær
Tlf. 64 74 71 08
gifog@assens.dk
Arbejdsopgaver: Sekretariatsteam, sekretær for direktør, administrator på tilbudsportalen.

Janni Kirstine Juel Therkelsen, kontorelev
Tlf. 64 74 71 58
jkjth@assens.dk

Marianne Larsen, administrativ sagsbehandler
malar@assens.dk Arbejdsopgaver: Administrative og økonomiske arbejdsopgaver vedr. elever i specialpædagogiske tilbud, kørsel af elever i specialtilbud, tilskud til elever på specialefterskoler, 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, entreprenør- og rammeaftaler, EGU.

Dorte Hauge Antonsen, administrativ sagsbehandler
dhant@assens.dk Arbejdsopgaver: Projektopgaver, administrative opgaver for Børn og Familie-området, webbetaling, webredaktør, Nyhedsbrev.

Charlotte Andersen, kontormedhjælper
chand@assens.dk Arbejdsopgaver: Post, Indkøb, Ad hoc opgaver.

Gitte Nielsen, pædagogisk administrativ konsulent
gitni@assens.dk
Arbejdsopgaver: Pædagogisk udvikling på dagtilbudsområdet, Kvalitets- og udviklingstilsyn, sparring og implementering af ministerielle og kommunale politikker og tværgående udviklingsopgaver.

Lene Vagtholm, pædagogisk administrativ konsulent
levag@assens.dk
Arbejdsopgaver: Implementering af den nye folkeskolereform, de lovpligtige kvalitetsrapporter for skoleområdet og andre udviklingsopgaver.

  

Pladsanvisningen:

Annette Bay Andersen
Tlf: 64 74 64 34
anbay@assens.dk

Susanne Schwartz
Tlf: 64 74 64 42
sschw@assens.dk

 

Pia Wöllner
Tlf: 64 74 73 67
piwol@assens.dk
Arbejdsopgaver: Udviklings- og projektopgaver inden for Social, Sundhed og Arbejdsmarked.
Tovholder på udviklingsstrategi og styringsaftale vedrørende det specialiserede socialområde.

Lena Nielsen
Tlf: 64 74 71 10
lniel@assens.dk
Arbejdsopgaver: Udviklings- og projektopgaver inden for Social, Sundhed og Arbejdsmarked. Tovholder på sundhedsaftaler og Assens Kommunes Sundhedspolitik. Kontaktperson for Kommunalt lægeligt udvalg og Sundhedsforum.

Lotte Saxdorff Brinkmann 
Tlf. 64 74 70 65 / 29 46 03 19
lobri@assens.dk
Arbejdsopgaver: Koordinator for Rehabiliteringsteamet

Elsebeth Gedde
Tlf. 64 74 71 33
elged@assens.dk

Marlene Bruun, administrativ sagsbehandler
Tlf: 64 74 64 69
mabru@assens.dk
Arbejdsopgaver: Aftaler/bevilling af kørsel og sygekørsel af folkeskoleelever. Ungdomsskolen. Folkeskolen. Superbruger af KMD-Matrix

Tina Rønstrup, administrativ sagsbehandler
Tlf: 64 74 68 84
tiron@assens.dk
Arbejdsopgaver: KMD-elevsystem. Betaling af regninger på skoleområdet. Opkrævning af andre kommuner. Superbruger på OPUS-systemet.


 

Børn og familie

Administrative medarbejdere:
Mette Østergaard, overassistent
meost@assens.dk Arbejdsopgaver: administrativ medarbejder, administrative opgaver for børn og ungeområdet, administrative opgaver for SSP-området, sekretær for visitationsudvalget, administrative opgaver for børn og ungeudvalg, øvrige ad hoc opgaver for børn og ungechef, telefonisk og personlig kundebetjening.
Diana Toft, fuldmægtig
diato@assens.dk
Arbejdsopgaver: økonomi- og foranstaltningsstyring, administrative opgaver for Børn/Unge, superbruger/underviser i Acadre, web-redaktør, praktikansvarlig, bistand til Børn og Undervisning i esdh, telefonisk og personlig kundebetjening.PPR og Familieindsatser

Mette Lindkær, afdelingsleder
Tlf: 64 74 67 73
melin@assens.dkPPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

PPR
Rådhus Allé 5, 5610 Assens
Tlf: 64 74 67 71


Sekretær:

Annette Karlsson Pedersen
Tlf: 64 74 67 71
ankpe@assens.dk

Psykologer:

Allan Nielsen
Tlf: 64 74 67 61 
allni@assens.dk
 
Johnny Gydesen
Tlf: 64 74 67 64
jogyd@assens.dk

Peter Tranberg
Tlf: 64 74 67 74
ptran@assens.dk

Lene Kiel Jespersen
Tlf: 64 74 67 65
lkiej@assens.dk

Aase Schmidt
Tlf: 64 74 67 76
aasch@assens.dk

Christina Scheel Meyer
Tlf: 64 74 67 63
clund@assens.dk

Judith Ilum Danielsen
Tlf. 64 74 67 62
judan@assens.dk

Tale/hørepædagoger:

Dorte Digens
Tlf: 64 74 67 66
dodig@assens.dk

Krista Svane Lund
Tlf: 64 74 67 77
kslun@assens.dk

Mette Ravn
Tlf: 64 74 67 67
merav@assens.dk

Tale/hørekonsulent:

Hanne Bavnhøj Jensen
Tlf: 64 74 67 68
hbjen@assens.dk

Læsekonsulent:

Ella Jacobsen
Tlf: 64 74 67 70
eljac@assens.dk

Specialpædagogisk koordinator:

Lone Boas Andersen
Tlf.: 64 74 64 02 
loboa@assens.dkSpecialpæd. tilbud 6 - 18 år, den treårige ungdomsuddannelse (STU), indledende vejledning til familier med børn med funktionsnedsættelse.

AKT-konsulent:

Simon Ette Ilsøe
Tlf.: 64 74 67 72
simil@assens.dk

Ressourcepædagoger:

Regina Tømmerup
Tlf.: 21 16 48 18
regit@assens.dk

Elsemarie Nielsen
Tlf.: 29 45 24 51
elsen@assens.dk


 Familiehus Syd

Dækker området Assens, Haarby og Glamsbjerg
Willemoesgade 15 C
5610 Assens

Tlf. 64 74 68 30

Log på Digital Post
(Du skal logge ind med NemId. Mailforbindelsen er sikker, så du kan skrive personlige oplysninger i mailen)

Tilmeld dig Digital Post

Leder & familiebehandler
Helle Håkonsson
Tlf. 64 74 68 36
Mobil: 29 36 55 51
hehaa@assens.dk

Familiebehandler
Henrik Jørgensen
Tlf.: 64 74 68 31
henjo@assens.dk

Praktisk pædagogisk funktionsstøtte
Susanne Hansen
Tlf.: 64 74 66 59
Mobil: 24 75 88 05
suhan@assens.dk

Familiebehandler
Liselotte Lægteskov
Tlf.: 64 74 68 34
lilka@assens.dk

Familiebehandler
Jonna Ankjær Hummelgaard
Tlf.:64 74 68 33
joahu@assens.dk

Familiebehandler
Charlotte Anicka
Tlf.: 64 74 68 32
chani@assens.dk

Diplompædagog (praktisk pædagogisk funktionsstøtte)
Henning Hermes Petersen
Tlf.: 64 74 66 96 og 23 82 63 66
hepet@assens.dk


 Familiehus Nord

Dækker området Tommerup, Vissenbjerg og Aarup
Møllebakken 22 A
5690 Tommerup

Tlf. 64 74 66 50

Log på Digital Post
(Du skal logge ind med NemId. Mailforbindelsen er sikker, så du kan skrive personlige oplysninger i mailen)

Tilmeld dig Digital Post

Leder, cand. psych.
Henri Heijkoop
Tlf. 64 74 66 52
hehei@assens.dk

Familiebehandler
Charlotte Grønning
Tlf: 64 74 68 13

Familiebehandler
Inger Grethe Hougesen
Tlf: 64 74 66 53

Familiebehandler
Hanne Hovgaard
Tlf. 64 74 66 51

Familiebehandler
Bjarne Bruun
Tlf: 64 74 68 52

Familiebehandler
Hanne Kristine Bang Jochumsen
Tlf 64 74 66 55Børne- og familiepsykologerne

Børne- og familiepsykologerne
Familiehus Nord
Møllebakken 22 A
5690 Tommerup

Leder, cand. psych.
Henri Heijkoop
Tlf. 64 74 66 52
hehei@assens.dk

Psykolog, cand. psych.
Linda Levin Pedersen
Tlf.: 64 74 71 36 
llped@assens.dk

Psykolog, cand. psych.
Lene Koefoed
Tlf: 64 74 67 75
lekof@assens.dk 
Arbejdsopgaver: terapeutisk behandling, psykologiske undersøgelser, konsulent for B/U sagsbehandlere. Henvisning via børne- og ungesagsbehandler.

Ungeenhed

Afdelingsleder, vakant


Ungeenhed: Myndighed og visitation 15-30 år

Lars G. Hansen
Tlf: 64 74 70 20
lghan@assens.dk

Lene Broen
Tlf: 64 74 70 11
lebro@assens.dk

Lisbeth Christensen
Tlf: 64 74 70 19
lisbc@assens.dk

Lisbeth Møller
Tlf. 64 74 64 89
lisbm@assens.dk

Letthi Mee Pedersen
Tlf. 64 74 70 60
lempe@assens.dk

 

Anne-Dorte Drud Larsen
Tlf. 64 74 64 24
adola@assens.dk

Anna Jensen
Tlf. 64 74 64 49
annaj@assens.dk

Pia Eithz Jørgensen
Tlf. 64 74 64 30
pieij@assens.dk

Anne-Marie Nørballe
Tlf. 64 74 64 07
anman@assens.dk

Anne Marie Plough Holm
Tlf. 64 74 71 44
ampho@assens.dk

 SSP konsulenter

SSP konsulenter:

John Nielsen

Tlf: 64 74 64 18
Mobil: 29 62 58 50
jmnie@assens.dk Arbejdsopgaver: SSP-koordinator. Tilknyttet Aarup og Vissenbjerg

Malene Martinsen
Mobil: 24 67 76 88
marti@assens.dk Arbejdsopgaver: Tilknyttet Glamsbjerg og Assens

Marie Mepham
Mobil: 24 79 38 21
marme@assens.dk Arbejdsopgaver: Tilknyttet Tommerup og Haarby

Jesper Gamdrup Larsen
Mobil: 24 60 56 02
jegla@assens.dk Arbejdsopgaver: Opsøgende arbejde i Assens KommuneBørnesundhed

Jette Lauvring, afdelingsleder
Tlf: 64 74 64 06
jelau@assens.dkSundhedsplejen

 www.sundhedsplejen.assens.dk

Sundhedsplejen er delt op i fire distrikter og er fysisk placeret i kommunens to Børne- og Familiecentre.
 
Telefontider for sundhedsplejen
Mandag 8.00-9.00
Onsdag 8.00-9.00
Torsdag 8.00-9.00
Fredag 8.00-9.00


SUNDHEDSPLEJEN SYD
Willemoesgade 15C 1tv.,
5610 Assens

Assens-området:

Anni Værge
Tlf. 64 74 67 09
abvar@assens.dk

Dorthe Hansen
Tlf. 64 74 67 10
dnhan@assens.dk

Birgitte Buch Sørensen
Tlf. 64 74 67 11
bibus@assens.dk

Lisa Nørgaard Nielsen
Tlf. 64 74 67 13
linni@assens.dk


Glamsbjerg/Haarby-området:

Jane Gaunsbæk
Tlf. 64 74 67 00
jagau@assens.dk

Susanne Beiskjær
Tlf. 64 74 67 01
subei@assens.dk

Jette Roelsgaard
Tlf. 64 74 67 02
jeroe@assens.dk

SUNDHEDSPLEJEN NORD
Møllebakken 22
5690 Tommerup

Tommerup-området:

Stine Smith Jacobsen
Tlf. 64 74 66 89
stisj@assens.dk

Mai-britt Thygesen
Tlf.64 74 66 90
mathy@assens.dk

Anja Christoffersen
Tlf. 64 74 66 91
anjac@assens.dk


Vissenbjerg/Aarup-området:

Hanne Kondrup
Tlf. 64 74 68 02
hakon@assens.dk

Rikke Friis Clausen
Tlf. 64 74 68 03
ricla@assens.dk

Tine Søndergård
Tlf. 64 74 68 04
tisoe@assens.dk

Trine Øland Frandsen
Tlf. 64 74 68 05
tofra@assens.dk

Christina Emmely Johnsen
Tlf. 64 74 67 03
cejoh@assens.dk Ergo- og fysioterapeutisk børneteam


Ergoterapeut:

Bettina Christoffersen

Tlf: 64 74 68 72
bettc@assens.dk Kontaktperson i hele kommunen

Børnefysioterapeuter:

Tommerup/Vissenbjerg/Aarup-området:

Lisa Brøgger Nørregaard
Tlf: 64 74 68 60
lbnor@assens.dk

Karoline Winterø
Tlf: 64 74 68 61
kawin@assens.dk


Assens/Glamsbjerg/Haarby-området:

Helle Storgaard
Tlf: 64 74 68 63
hesto@assens.dk

Line Tornøe Dalager
Tlf.: 64 74 66 12
litod@assens.dk 


Tandplejen

Overtandlæge Agnethe Qvist
Tlf. 64 74 66 20
agqvi@assens.dk

Dorthe Jørgensen, profylakseassistent
Tlf: 64 74 71 43
dojor@assens.dk Arbejdsopgaver: administrative opgaver og profylakse
Kommunale Klinikker
Skelvej 29
5610 Assens
Tlf. 64 74 66 26

Skolevej 5
5631 Ebberup
Tlf. 64 74 66 28

Stadionvænget 2
5690 Tommerup
Tlf. 64 74 66 20
Overtandlæge: Agnethe Qvist
E-mail adresse: agqvi@assens.dk


Børn og Unge

Lene Stokholm, afdelingsleder
Tlf: 64 74 64 19
lmsto@assens.dk

Børnehandicap:

Anette Tubæk, socialrådgiver
Tlf: 64 74 71 51
antub@assens.dk Arbejdsopgaver: Børn/unge med handicap, betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Cpr. nr. 01.01-10.05.

Gert Thorsell, socialrådgiver
Tlf: 64 74 71 30
gertt@assens.dk Arbejdsopgaver: Børn/unge med handicap, betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Cpr. nr. 10.06-20.11Børn og Unge

BØRN/UNGE VAGTEN
TLF. 51 37 44 35

Akutte henvendelser uden for sagsbehandlernes telefontid.

BØRN/UNGE DØGNVAGTEN
TLF. 29 36 55 28

Åbningstider:
Mandag-onsdag: kl. 10.00-15.00
Torsdag: kl. 10.00-17.00
Fredag: kl. 10.00-13.00


Lene Stokholm, Afdelingsleder
Tlf: 64 74 64 19 
lmsto@assens.dkArbejdsopgaver: daglig leder for børne- og ungesagsbehandlerne, visitering til oprettelse af socialfaglige børne- og ungesager samt beslutning om iværksættelse af foranstaltninger, visitering til familiehuse.

Helle Lindholm Christensen, fagkonsulent
helic@assens.dk

Teamnummer: 64 74 75 17

Familieplejekonsulenter:

Anne Jørgensen 
anjor@assens.dk Arbejdsopgaver: godkendelse af ansøgninger om tilladelse til døgnpleje og aflastningspleje, tilsyn med plejefamilier, henvendelser vedrørende familieplejeområdet.

Jette Bergholdt
jeber@assens.dk Arbejdsopgaver: kontakt med plejefamilier, godkendelse af og tilsyn med plejefamilier m.m.

Sanne Kehling, vikar
sakeh@assens.dk Arbejdsopgaver: kontakt med plejefamilier, godkendelse af og tilsyn med plejefamilier m.m.

Socialrådgivere:

Helle Eli Hedelund Jensen
hehje@assens.dk Arbejdsopgaver: særlig støtte til børn og unge - Assens

Christina Heldarskard
chhel@assens.dk  Arbejdsopgaver: særlig støtte til børn og unge - Assens

Signe Thorbensen
sthor@assens.dk Arbejdsopgaver: særlig støtte til børn og unge - Assens

Kirsten Hasseltoft Larsen
kihla@assens.dk Arbejdsopgaver: særlig støtte til børn og unge - Glamsbjerg

Mette Hansen
metha@assens.dk Arbejdsopgaver: særlig støtte til børn og unge - Glamsbjerg

Marianne Maaløe
mamaa@assens.dk Arbejdsopgaver: særlig støtte til børn og unge - Haarby

Sif Bern
siber@assens.dk Arbejdsopgaver: særlig støtte til børn og unge - Tommerup

Claus Hyldal Christensen
chchr@assens.dk Arbejdsopgaver: særlig støtte til børn og unge - Aarup

Rusmira Sabanovic
rusab@assens.dk Arbejdsopgaver: særlig støtte til børn og unge - Aarup

Betina Lykkegård Almind 
belyk@assens.dk Arbejdsopgaver: særlig støtte til børn og ungeDagplejen i Assens Kommune

Dagplejen har kontortid:

Mandag-torsdag: 12.30 - 13.30
Fredag: 08.00 - 09.00


Distrikt Assens/Haarby/Glamsbjerg:
Willemoesgade 15 A
5610 Assens

Distrikt Aarup/Vissenbjerg/Tommerup:
Møllebakken 22 A
5690 Tommerup


Distrikt Assens/Haarby/Glamsbjerg:

Aase Lind Nielsen, leder
Tlf: 64 74 68 09
alnie@assens.dk

Maike Rodenberg, souschef
Tlf: 64 74 67 07
marod@assens.dk

Hanne Christiansen, dagplejepædagog
Tlf: 64 74 66 99
hanch@assens.dk

Lene Lindhardt Kristensen, dagplejepædagog
Tlf: 64 74 67 12
llkri@assens.dk
Distrikt Aarup/Vissenbjerg/Tommerup:

Aase Lind Nielsen, leder
Tlf: 64 74 68 09
alnie@assens.dk

Gitte Pedersen, souschef
Tlf: 64 74 68 07
giped@assens.dk

Vita Enevoldsen, dagplejepædagog
Tlf: 64 74 68 06
viene@assens.dk

Pia Skafte, souschef
Tlf: 64 74 66 88
piska@assens.dk

Annette Rasmussen, dagplejepædagog
Tlf: 64 74 66 93
arasm@assens.dk
AddThis
Siden er oprettet 15.12.2006. Siden er opdateret 03.04.2014.
Har du kommentarer til hjemmesiden, så send en mail til webredaktionen.