Assens Kommune
Vidste du
Flyttilassens.dk
 - At du nemt kan få et overblik over skoler, byggegrunde, fritidsaktiviteter, m.m. i Assens Kommune? Vi har samlet det hele på vores tilflytterportal. 

Hjælpemidler

Assens Kommune kan yde hjælp, råd og vejledning vedrørende hjælpemidler, hvis du eller en af dine pårørende får en varigt nedsat funktionsevne.

Hjælpemidler bevilges efter servicelovens § 112 og § 113.


Kontakt os på tlf. 64 74 75 22
eller send en mail til de sagsbehandlende terapeuter 

Hvem kan søge? 
For at kunne få hjælp efter § 112 og § 113 til hjælpemidler eller forbrugsgoder er det en forudsætning:

  • at der er tale om en varigt nedsat funktionsevne
  • at det ansøgte hjælpemiddel vil lette den daglige tilværelse i væsentlig grad. 
Sådan søger du hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning
Du søger ved at sende ansøgningsskema, kontakte den sagsbehandlende terapeut pr. mail eller via teamtelefonen i rådhusets åbningstid. 

Hvad kan du søge om efter § 112?
Eksempler kan være rollator, badebænk, toiletforhøjer, kørestol og andre genbrugshjælpemidler. Hjælpemidlerne ydes som et varigt udlån. Det vil sige, at du som borger låner hjælpemidlet af kommunen, så længe forudsætningerne for bevillingen er til stede. Kommunen kan dog vælge at udskifte hjælpemidlet, hvis det er nødvendigt. 

Reparation, udskiftning og aflevering af hjælpemidler
Du kan søge om at få dit hjælpemiddel udskiftet eller repareret, hvis der er behov for det. Når behovet for lån af hjælpemidlet ophører, skal hjælpemidlet tilbage til Assens Kommune. Alle henvendelser vedrørende reparation, udskiftning og aflevering af hjælpemidler rettes til sagsbehandlende terapeuter. 

Din pligt til at vedligeholde
Som borger har du pligt til at holde dit lånte hjælpemiddel i funktionsduelig stand. Det vil sige, at du betaler udgifterne til drift, rengøring og vedligeholdelse. 

Flytning af møbler og hjælpemidler 
Hvis det i forbindelse med bevilling af hjælpemidler er nødvendigt at flytte møbler i din bolig, er det dit ansvar at sørge for, at dette er klaret, inden hjælpemidlerne leveres. Hvis du flytter til anden bolig, er det dit ansvar at flytte hjælpemidlerne med til den nye adresse. Du kan få hjælp til at flytte plejeseng ved henvendelse til de sagsbehandlende terapeuter.

Forbrugsgode § 113
Det er muligt at søge støtte til et forbrugsgode. Dog ikke hvis forbrugsgodet indgår i sædvanligt indbo, som for eksempel almindelige stole, borde, telefoner, tv-apparater, videomaskiner, båndoptagere m.v..
 


Siden er oprettet 18.03.2010. Siden er opdateret 28.01.2016.
Har du kommentarer til hjemmesiden, så send en mail til webredaktionen.