Assens Kommune
Vidste du
Flyttilassens.dk
 - At du nemt kan få et overblik over skoler, byggegrunde, fritidsaktiviteter, m.m. i Assens Kommune? Vi har samlet det hele på vores tilflytterportal. 

Kontakt

Kontakt os

Ring til os

Vi har lavet en række direkte telefonnumre til de forskellige områder, så din vej til os bliver hurtigere og mere tilgængelig.

Du vil altid være sikker på, at få en medarbejder at tale med.

Byg, beredskab og ejendom
Tlf. 64 74 75 19

Plan
Tlf. 64 74 75 20

Ejendomsskat
Tlf. 64 74 68 65 eller
64 74 72 02


Adresse 

By, Land og Kultur
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Telefon- og åbningstider
Ugedag Åbningstider
Mandag 10.00-15.00
Tirsdag 10.00-15.00
Onsdag 10.00-15.00
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-13.00

Assens Forsyning A/S
Skovvej 2B
5610 Assens
Tlf. 63 44 90 00

Assens Forsynings hjemmeside

Oversigt over medarbejdere:

Byg, Beredskab og Ejendom
Plan

Byg

Byg
Tlf. 64 74 75 19 


Trafik og Byg chef
Lars Evald Jensen
Tlf: 64 74 72 36
lejen@assens.dk

Myndighedsafdelingen

Byggesag
byg@assens.dk  

Alice Rydstrøm Sigvardt byggesagsbehandler og Erhvervskontakten

Hans Jørgen Pedersen byggesagsbehandler

Mette Madsen byggesagsbehandler

Frank Skytte
byggesagsbehandler og Erhvervskontakten  

Tea Holm byggesagsbehandler og skimmelsager

Thitima Siripot byggesagsbehandler


Beredskab
beredskabet@assens.dk
 

Arbejdsopgaver: Brandteknisk byggesagsbehandling, lovpligtige brandsyn, fyrværkeri lovgivningen, større bål og markafbrænding m.v., henvendelse vedr. brand og akutte forureninger.

Jens Thorsen, brandteknisk konsulent
Mobil: 23 43 33 69

Margit Toft
Arbejdsopgaver: Sekretæropgaver, indberetning i Frida.

Tea Holm
Arbejdsopgaver: Sekretæropgaver, midlertidige overnatninger på skoler, institutioner m.v., vedligeholdelse af brandhanenettet.

BBR

bbr@assens.dk  

Hans Jørgen Pedersen
Registerfører i BBR. Arbejdsopgaver vedr. BBR: bygninger og adresser (vedr. afløb, vand, olietanke og jordvarme skal du kontakte Miljøafdelingen)

Bygningsvedligeholdelses-
afdelingen

Team Byggeri og Energi
bygafd@assens.dk

Arbejdsopgaver:
Kommunale bygge- og anlægsopgaver
Vedligehold af kommunale bygninger
Energirenovering/-optimering af kommunale bygninger
Energimærkning af kommunale bygninger
Skimmeltilsyn

Medarbejdere
Ib Meldgaard Christiansen,
bygningskonstruktør
Holger Sørensen, bygningskonstruktør
Søren Holm, tekniker
Pernille Rosenberg Fløjborg, bygningskonstruktør
Torben Andersen, energivejleder
Kent Logie Damkjer, tekniker
Michael Revheim Würtz, bygningskonstruktør

Rengøringsteam Assens Kommune

Rengøringsleder
Mariann Lindemose
mlind@assens.dk

Lars Kallesø tilsynsassistentPlan og Kultur 

Plan- og kulturchef
Peter Nielsen

Tlf: 64 74 73 75
petni@assens.dk  

Plan
Tlf: 64 74 75 20

Ann-Mett M. Sepstrup, planlægger
annro@assens.dkArbejdsopgaver: Kommuneplan, lokalplanlægning, miljøvurdering, planlægning i landområder, bygnings- fornyelse, vindmøller, kultur-miljø.

Karin Kærgaard, planlægger
karik@assens.dkArbejdsopgaver: Kommuneplan, planstrategi, Strategi Fyn.

Pia Damkjær Pedersen, planlægger
pidpe@assens.dkArbejdsopgaver: Fysisk planlægning, kommuneplan, varmeplanadministration, lokalplanlægning.

Mona Nielsen, teknisk designer
monie@assens.dkArbejdsopgaver: Landzoneadministration, udstyknings-sager, avancebeskatning, påtegning af deklarationer efter Planlovens § 42

Erik Bossen, planlægger
erbos@assens.dkArbejdsopgaver: Strategi Fyn, temaplaner, struktur- og lokalplanlægning, områdefornyelse, byudviklingsprojekter, miljøvurdering og VVM.

Helle P. Jonassen, teknisk tegner
hpjon@assens.dkArbejdsopgaver: Kortværk, temategninger, layout- og informationsmateriale, GIS, web-redaktør, intranet.

Steen Søgaard, Landdistriktskoordinator
Mobil: 51 37 44 61
stspe@assens.dk Arbejdsopgaver: Landdistriktsudvikling, byplaner, udvikling af lokalsamfund, projekt- og processtøtte.

Anders Dam, Arkitekt
andam@assens.dk Arbejdsopgaver: Udarbejdelse af udviklingsplaner for de større byer i kommunen (Vissenbjerg, Aarup, Tommerup, Glamsbjerg, Haarby og Assens).

Peter Jacob Rask, Arkitekt
pejra@assens.dk Arbejdsopgaver: Pulje til Landsbyfornyelse

Morten Larsen, teknisk assistent
molar@assens.dk Arbejdsopgaver: Vejdata/trafiktællinger, GIS og skel mod vejen.

Kultur
Tlf. 64 74 75 07

Katrine West, Kultur- og fritidskonsulent
kwest@assens.dk Arbejdsopgaver: Kulturprojekter, vandrerhjem, teater, venskabsbyer, biografer, biblioteker, frie kulturmidler, Kulturhuse, Borgerhuse, Forsamlingshuse, Assens Kunstråd, Willemoesprisen og Den Fynske Kulturpris.

Lise Christoffersen, administrativ medarbejder
lichr@assens.dk Arbejdsopgaver: udbetaling af tilskud, ajourføring af foreningsoplysninger, Web-betaling, web-redaktør, post, ESDH, arkivansvarlig, dagsorden

Bodil Christensen, fuldmægtig
bochr@assens.dk Arbejdsopgaver: aftenskoler, foreninger, fritidsaktiviteter udenfor loven, økonomi, hallerne, Folkeoplysningsudvalget

Karina Sund Jensen, økonomimedarbejder
kasje@assens.dk Arbejdsopgaver: Øvrige bogføringer, udbetalinger, fakturering, rapportering og andre økonomirelaterede opgaver i By, Land og Kultur. Opfølgning på uddannelse og jobrotation. Økonomimedarbejder i Rengøringsteam og Beredskab. Sagsbehandler i BOSSINF. OPUS-superbruger.

Mette Schmidt Hansen, administrativ medarbejder
mshan@assens.dk Arbejdsopgaver: web-redaktør hjemmeside og Aksen, proceskonsulent, oplæringsansvarlig for kontorelever i BLK, ejendomsoplysningsskemaer, Hegnsyn, papirpost.
FTR/TR HK

Bente Rasmussen, administrativ medarbejder
beras@assens.dk Arbejdsopgaver: Sekretær for direktør, tværgående koordinering/opfølgning - chefgruppe, politikere og medarbejdere, sekretær for FællesMED-By, Land og Kultur, Innovatør, deltager i tværgående arbejdsgrupper.


Siden er oprettet 27.01.2011. Siden er opdateret 19.08.2015.
Har du kommentarer til hjemmesiden, så send en mail til webredaktionen.