Assens Kommune
Vidste du
Flyttilassens.dk
 - At du nemt kan få et overblik over skoler, byggegrunde, fritidsaktiviteter, m.m. i Assens Kommune? Vi har samlet det hele på vores tilflytterportal. 

Børn- og ungepolitik

Børn fra børnhaven Fuglereden
Koncentreret om en opgave

Alle børn har ret til omsorg og anerkendelse.

Alle børn skal kunne træffe gode og sunde valg for sig selv, så de bliver i stand til at mestre livet og udvikle ansvarlighed for sig selv og fællesskabet.

Alle børn skal som udgangspunkt have adgang til samfundets almene tilbud, hvor de indgår i fællesskaber, der udfordrer og støtter en udvikling af deres personlige, sociale og faglige kompetencer og tilgodeser særlige behov.

 

Disse  målsætninger er vores overordnede vision i Børn- og Ungepolitikken.

Børn og unges trivsel og udvikling er i centrum i Assens Kommune og vil altid være omdrejningspunkt for visioner, mål og konkrete tiltag inden for Børn og Undervisning.

En af de væsentligste indsatsområder inden for Børn og Undervisning er at få skabt en sammenhængende og dynamisk organisation inden for områderne dagtilbud, børnesundhed, undervisning, børn og unge.

Samtidig er det vigtigt at få skabt en kultur, hvor det er et fælles ansvar at sikre børn og unge et godt liv i Assens Kommune.

Den fælles opgave er at sikre kvalitet, udvikling, samarbejde og opfølgning på de mål og indsatsområder, der bliver vedtaget politisk centralt og i Assens Kommune.


Siden er oprettet 31.10.2006. Siden er opdateret 13.01.2016.
Har du kommentarer til hjemmesiden, så send en mail til webredaktionen.