Assens Kommune

Vil du vide mere om demens?

Alzheimer Foreningen_Logo

Hvis du vil vide mere om demens, har vi fundet nogle nyttige links til dig:

Alzheimer Foreningen

DemensFyn

Nationalt Videnscenter for Demens


Du kan også kontakte vores demensteam hvis du har spørgsmål om demenssygdomme eller har  brug for hjælp til at tackle din eller din pårørendes demens-sygdom.

Vidste du
Flyttilassens.dk
 - At du nemt kan få et overblik over skoler, byggegrunde, fritidsaktiviteter, m.m. i Assens Kommune? Vi har samlet det hele på vores tilflytterportal. 

Demens

Hvad er demens?

Demens er ikke én sygdom, men er en betegnelse for en række forskellige symptomer, der alle har det fællestræk, at hjernen på en eller anden måde er svækket, og at tilstanden er varig.

Det første tegn på, at mennesker er ved at udvikle en demenssygdom, er ofte at hukommelsen svigter. De får svært ved at lære nye ting og har problemer med at huske, hvad der er sket for nyligt. Senere opstår der problemer med at kommunikere med andre, koncentrationen forringes, praktiske opgaver volder besvær og evnen til at se sammenhænge og tænke logisk bliver dårlig.

Der findes flere former for demens og op mod hundrede diagnoser. 

De 4 hyppigste diagnoser:

1. Alzheimers sygdom er den hyppigste forekomne demenssygdom og er årsagen til mere end 50 % af demenstilfældene.

2. Vaskulær demens skyldes følgen af blodpropper, iltmangel og blødninger i hjernen. Ca. 10-25 % af demenstilfældene er
    vaskulær demens.

3. Lewy body demens er en kronisk fremadskridende hjernesygdom. Lewy body demens ses i ca. 15 – 20 % af demenstilfældene.
    Symptomerne på Lewy body demens er bl.a. en problemskabende adfærd.

4. Frontotemporal demens. Denne demenssygdom rammer oftest yngre mennesker i 40-60 års alderen. Forekomsten er lille –
    ca. 10 % af demenstilfældene. Symptomerne er en problemskabende adfærd og personlighedsforstyrrelser.

(Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens)

Hvor henvender jeg mig, hvis jeg har mistanke om demens?

Du skal henvende dig til din egen læge eller til demensteamet:

Demenskoordinator Berit Søby tlf. 29 37 90 47 / 64 74 69 10

Demenskonsulent Jinnie Hemmingsen tlf.  51 16 92 62 / 64 74 69 15

Skriv til Demensteamet

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr. 


Siden er oprettet 19.11.2010. Siden er opdateret 29.01.2016.
Har du kommentarer til hjemmesiden, så send en mail til webredaktionen.